Helt urimeligt: Fortsat intet svar om covid-19 tillæg

Danske Fysioterapeuter har stadig ikke fået svar på, hvorvidt de praktiserende fysioterapeuter med overenskomst kan opkræve et covid-19 tillæg fra patienterne. Helt urimeligt, siger formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht.
Foto: iStock

Heldigvis er aktiviteten på fysioterapiklinikkerne ved at komme i gang igen. Men der er fortsat en række krav fra myndighederne, som betyder, at fysioterapeutens behandling af den enkelte patient medfører et større tidsforbrug og større omkostninger. Det handler bl.a. om, at der skal være mere afstand mellem patienterne, at fysioterapeuten i visse situationer skal bruge værnemidler, og at der er skærpede krav til hygiejne. Krav som presser de praktiserende fysioterapeuter i en i forvejen vanskelig tid.

Danske Fysioterapeuter mener, at der er tale om en ekstraordinær situation, som ligger ud over, hvad der er omfattet af og forudsat i overenskomsten. Danske Fysioterapeuter er derfor af den opfattelse, at der er grundlag for, at fysioterapeuterne ekstraordinært kan opkræve et covid-19 tillæg fra patienten til dækning af disse ekstraordinære ydelser. Tillægget skal naturligvis stå mål med de ekstra omkostninger, ligesom tillægget skal være tydeligt for patienten på forhånd.

Danske Fysioterapeuter har i flere omgange rettet henvendelse til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for at høre, om de kan erklære sig enige i denne tolkning af overenskomsten. Vi har imidlertid ikke fået svar og har senest fået at vide, at vi ikke skal forvente et svar før sommerferien.

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht mener, at det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få et svar.

”Det er helt urimeligt, at det skal tage flere måneder at svare på et så enkelt spørgsmål. Vi har rettet gentagne henvendelser på flere niveauer til både RLTN og til Sundheds- og Ældreministeriet, og det er frustrerende for os, at vi ikke kan få et svar. Særligt da regeringens egen økonomiske ekspertgruppe i sin rapport har vurderet, at patienterne nu får et andet produkt med lavere smitterisiko, som der må være en betalingsvillighed for” udtaler Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuter vil naturligvis fortsat presse på for at få en afklaring af sagen.