Hjælp til implementering af nationale kliniske retningslinjer

Du har som fysioterapeut pligt til at følge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer. Men implementeringsprocessen er svær. Få hjælp i vores nye guide på hjemmesiden.
Foto: iStock.

Du har som fysioterapeut pligt til at følge de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen udstikker, men hvordan kan man det i en travl hverdag som fysioterapeut? Få svar på disse og mange andre spørgsmål i en ny guide, som du finder her på hjemmesiden.

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en FAQ med ofte stillede spørgsmål om de nationale kliniske retningslinjer. Her kan du få svar på, hvordan du læser og forstår de nationale kliniske retningslinjer, og hvordan du kan implementere dem i din daglige kliniske praksis. Du er også velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter, hvis du har supplerende spørgsmål.

Retningslinjer vs klinisk ræsonnering

Når du som fysioterapeut møder din patient, har du en lang og god uddannelse bag dig – ofte suppleret med en del ekstra kursusaktivitet indenfor dine arbejdsområder. Du har derfor som oftest en god fornemmelse for, hvad der skal til, for at afhjælpe patientens symptomer.

Sådan er den gode kliniske ræsonnering, som bygger på din viden, dine erfaringer og din fornemmelse af den person, som du har overfor dig. Du kan derfor risikere, at du kommer til at føle dig begrænset i dit råderum, hvis du følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Men det er ikke hensigten med de nationale kliniske retningslinjer at gøre alle mennesker ens, men at give de sundhedsfaglige en vejledning i, hvordan man mest effektivt – både i forhold til tid og omkostninger, kan afhjælpe patientens symptomer.

Denne viden er underbygget af en grundig litteratursøgning, hvor alle relevante studier er identificeret, samt erfaringer fra en arbejdsgruppe af relevante specialiseret sundhedspersoner.

En retningslinje er ikke en ufravigelig regel

Som udgangspunkt har man som autoriseret sundhedsperson en pligt til at følge de vejledninger, som Sundhedsstyrelsen udstikker (jf. journalføringsbekendtgørelsen), men anbefalingerne i de nationale kliniske retningslinjer er tænkt som beslutningsstøtteværktøjer og ikke regler, som skal følges.

Du har med andre ord stadig et handlerum og en ret til at fravige anbefalingerne. Det kan f.eks. være relevant, hvis det anbefales at give patienten patientuddannelse, men du står med en patient, som er meget kognitivt udfordret.

Hvis du som fysioterapeut finder anledning til at fravige anbefalinger i de nationale kliniske retningslinjer, er det vigtigt, at du er særlig tydelig i din argumentation for, hvorfor patienten skal have den givne behandling (indikationen for dine behandlingsinterventioner), og at du noterer dette i journalen.

Få hjælp til at forstå og implementere Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer