Hold fortsat lukket for al ikke-kritisk behandling under COVID19-epidemien

Danske Fysioterapeuter har i dag haft et møde med alle parter på praksisområdet. Med på mødet var Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Praktiserende Fysioterapeuter, sektionen for arbejdsgivere og sektionen for arbejdstagere samt repræsentanter for FysioDanmark, Benefit og Fit&Sund.

Alle parter i praksissektoren står bag anbefalingen om, at klinikker for fysioterapi fortsat bør lukke ned for alle ikke-kritiske behandlinger og kun varetage det absolut mest kritiske ved fysisk fremmøde.

Repræsentanter for praksissektoren og Danske Fysioterapeuter har i dag haft møde for at drøfte den særdeles alvorlige situation for sektoren oven på meldingen fra Sundhedsstyrelsen.

Alle er enige om at anbefale lukning for alle ikke-kritiske behandlinger. Det vil være den bedste måde at sikre, at klinikker for fysioterapi bidrager til at begrænse smittespredningen. Samtidig vil det være med til at sikre, at fysioterapeuter, der normalt arbejdet i praksissektoren, kan stå til rådighed for regionernes beredskab for landets sygehuse.

Parterne opfordrer de fysioterapi-faglige selskaber til at kvalificere begrebet ”kritisk behandling” senest som defineret i Sundhedsstyrelsens retningslinje i en fysioterapeutisk kontekst i balancen mellem risikoen for smitte og effekten af behandlingen.

Anbefalingen ligger sig på linje med Tandlægeforeningens anbefaling i dag om at begrænse smittespredningen.

Der vil være patienter, der har behov for behandling i praksissektoren. Her anbefaler Danske Fysioterapeuter, at man som autoriseret sundhedsprofessionel iagttager alle de retningslinjer, der kommer fra Sundhedsstyrelsen ikke mindst om risikogrupper og hygiejne.

”Klinikker for fysioterapi er del af det danske sundhedsvæsen og står nu i en svær situation. Det handler her og nu om at begrænse smitte og hjælpe kritisksyge patienter og på længere sigt om at have en fysioterapeutisk praksissektor – både inden for og uden for overenskomsten – på den anden side af COVID-19. Det vil danskere have brug for”.

Alle parter har lovet hinanden at mødes løbende under denne krise.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om coronavirussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen
13 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Helene Herlow

  Undskylder for al min spam....
  Jeg fandt så alligevel selv siden omkring video-konsultationer mv.!

  For andre nysgerrige kan man læse mere her
  https://www.fysio.dk/coronavirus/kom-godt-i-gang-med-videokonsultation-i-fysioterapipraksis

  Mange hilsner
  Helene
 • Helene Herlow

  Kære John Stenner Rasmussen

  Tak for dit indlæg.
  Hvor henne på fysio.dk kan man finde mere omkring systemer og hardware ift video-konsultationer?
  Kan ikke lige finde det - håber du kan hjælpe :-)

  På forhånd tak
  MVH Helene Herlow
 • John Stenner Rasmussen

  Kære kolleger
  I forhold til at anvende video konsultationer er kravet jo først og fremmest at det skal være krypteret og GDPR godkendt.
  Der ligger nu forslag på fysio.dk omkring systemer og hardware.
  Jeg har gennem kommunikation med vores læger fået kendskab til et program der hedder confrere.com, som er sat op til sundhedsprofessionelle. Det er simpelt at sætte op,god kvalitet på lyd og billede, meget brugervenligt og gratis den første måned.Det kræver kun en PC. Det kan kun anbefales, især i en tid hvor tid er penge og pengene er små eller bliver det. Husk, der er brug for os derude - ikke mindst for at aflaste læger og skadestuer.

  John Stenner Rasmussen
 • Eva Bäcker Hansen

  Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi lægger sig op ad udtalelsen fra SMOF ved Morten Høgh tidligere idag; at det påhviler den enkelte praktiserende fysioterapeut at følge anbefalingerne og kriterierne fra den øverste sundhedsfaglige myndighed: Sundhedsstyrelsen. Og at ved tvivl samt fortolkningsusikkerheder bør et forsigtighedsprincip gælde. De bedste ønsker til alle herfra.
 • Morten Høgh

  Dansk Selskab for Fysioterapi (SMOF) ser sig ikke i stand til at kvalificere udmeldingen fra SST, som vi betragter som den sundhedsfaglige autoritet i denne sammenhæng. Vi erkender, at hver enkelt fysioterapeut skal forholde sig til kriterierne i SSTs retningslinjer, og at ansvaret for at træffe valg om behandling påhviler den enkelte. I tvivlstilfælde bør den generelle anbefaling om at følge forsigtighedsprincippet være gældende.
 • Helene Herlow

  Sidder tilbage med en masse spørgsmål efter at have læst denne udmelding:

  1) Lukning - hvor længe? Er det som det først blev meldt ud til slut marts ? Eller taler vi om at lukke de private klinikker ned indtil slut juni?

  2) Hvis man rent faktisk varetager behandlinger som falder indenfor de kategorier som dækker "kritisk behandling" (rygsmerter, bækkenløsning etc), og derfor vælger stadig at modtage disse patienter, hvordan vil man så være dækket ift evt kompensation? Jeg ser mange med bækkenløsning/ bækkensmerter men de kan på ingen måde fylde en hel kalender op?

  3) Der er tale om anbefalinger! Dvs hvad hvis jeg vælger at holde helt lukket de næste måneder, men min naboklinik ikke gør fordi de vælger at "tolke" anderledes på anbefalingerne. Så kommer jeg jo til at miste en masse patienter til mine konkurrenter. Og når man i forvejen er en lille privat klinik så vil det sætte eftertrykkelige spor i økonomien, også længe efter vi engang kommer op at køre igen.

  4) Og vil der være sanktioner hvis man ikke følger anbefalingerne? Det skal IKKE læses som at hvis ikke der en konsekvens så kan man se stort på anbefalingerne. Men hvad hvis jeg tolker anbefalingerne på en måde SST er uenige i og dermed udfører en behandling SST vil finde for risikofyldt ift smitte? Vil jeg så få bøder, miste min autorisation eller....?

  5) Nyeste tiltag er at man ikke må samles mere end 10 personer. Men må jeg så lave udendørstræning med grupper på fx 6-7 personer såfremt det naturligvis holder god afstand og generelt overholde de hygiejniske anbefalinger ift COVID-19?

  Jeg mangler virkelig at Danske Fysioterapeuter ville hjælpe os lidt mere her og være langt mere konkrete, selvom jeg godt ved det er en svær opgave!! Når man som jeg sidder i en enkeltmandspraksis har man ingen at sparre med, og jeg synes virkelig at de mange udmeldinger der kommer generer flere spørgsmål end svar !!
 • Søren Qvist

  Kære Sasa Savic

  Du skriver:"Min opfattelse er at der er ganske få næsten ingen af fysioterapeutiske behandlinger som jeg vil beskrive som livsnødvendige."

  Hvem siger, at det kun er de behandlinger du skal foretage? Ikke nogen retningslinjer fra sundhedstyrelsen....

  Faktaboks fra retningslinjer:"Hvad er en kritisk funktion?
  En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.
  Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.
  Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’"

  Jeg hæfter mig særligt ved sidste linje, som netop siger, det ikke er det du beskriver.

  Lad os nu holde hovedet koldt
 • Sasa Savic

  For mig hele udspillet med upræcise definitioner uklare retningslinjer virker som forsøg på at undvige at skulle betale kompensation.
  Også i den grad udtryk for dårlig forhandlingsevner og vision af danske fysioterapeuter.
  Min opfattelse er at der er ganske få næsten ingen af fysioterapeutiske behandlinger som jeg vil beskrive som livsnødvendige.
  Akutte behandlinger vil være voldsomme ryg smerter , symptomer på kauda equina og lignende symptomer. De behandlinger kræver ganske særlige kompentencer og skillsæt og kan derfor ikke udføres af en hver fysioterapeut.
  Ellers vil det livsforlængende behandlinger som ved ALS og som oftest vil være på plejehjemmet.
  De behandlinger på plejehjemmet burde være opgave for Fysioterapeuter fra selve plejehjemmet for at mindske trafikken ud og ind af huset.

  Kritiske knoglebryd osv kunne løses ved video instruktioner og enkelt udebehandling

  Dvs. der mangler en system for hvad man gør i sådan en situation.
  Der burde være DF s opgave at skabe en system i situation som vi befinder os i

  1. Team for akutte kritiske smerter landsdækkende ( hotline telefon) varetages af klinikker dk.
  2. Team for videotræning for kritiske knogle bryd evt med ( KAATSU træning )

  3. Team for hjemmebesøg og opsætning af video link og remedier for pt.


  4. Team plejehjem behandlinger og vurderinger

  Det er kun Danske fysioterapeuter der kan mobilisere den type hær :) vi har brug for det ! • Morten Topholm

  Søren Qvist
  Enhver der går på arbejde og tager patienter i behandling som du beskriver her akutte smerter og bækkenløsning må jo stå på mål for en gennemgang af deres journaler af patientsikkerhedsstyrelsen efterfølgende hver og en. Og jeg håber man tager autorisationen fra de som behandler uden at forstå risikoen i den givne epidemiske situation.
 • Søren Qvist

  Altid med sans for drama! Vend den om kære Morten Topholm. Hvis din logik holder skal stort set alle holde sig inden døre. Det koster dyrt i menneskeliv, direkte og indirekte. I stedet for at lave sin egen logik kan man følge retningslinjerne. Der er et klart eksempel på, hvad der er kritisk funktion inden for vores område (tabel 5) "Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetil-stande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning". Så i stedet for at beskylde mig for uagtsom manddrab og griskhed, burde du overveje at udvise samfundssind og varetage de funktioner Sundhedsstyrelsen forventer af en autoriseret sundhedsprofessionel.

  Da det kan være svært at forholde sig til benytter jeg mig af vejledninger, bl.a. denne: https://politi.dk/coronav.../hvis-du-er-sundhedsprofessionel. Så jeg bliver hjemme de næste dage, da jeg har hovedpine (har jeg ellers aldrig) og lidt ondt i halsen. Normalt noget jeg kunne tage på arbejde med, men ikke i den nuværende situation.

  Vi har ikke kun et ansvar for ikke at smitte, men også et ansvar for at hjælpe, hvor vi kan. Og det mener jeg vi skal lade Sundhedsstyrelsen vurdere, hvor vi kan.

  I svære situation er det vigtigt ikke at lade følelserne løbe af med sig, men lade fornuften råde.
Se flere
Indsend kommentar