Ikke-kritisk behandling – hvad er det? Og hvad gør jeg?

Sundhedsstyrelsen meldte i går ud, at al ikke-kritisk behandling skal udskydes. Her er dét, du skal gøre som fysioterapeut.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at al ikke-kritisk fysioterapeutisk behandling udskydes. Anbefalingen er begrundet i ønsket om at begrænse kontakten mellem mennesker for at undgå yderligere spredning af covid19-virus.

”Som autoriserede sundhedspersoner må vi bakke fuldt og helt op om myndighedernes strategi for at begrænse smitten. Det betyder, at fysioterapeuter må lave en konkret og nøgtern sundhedsfaglig vurdering af, om den enkelte behandling er kritisk eller ej, ”, siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht, der bakkes op af formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi, Lars Henrik Larsen, der understreger at ”Det her handler om samfundssind, ansvarlighed og rettidig omhu midt i en af de største globale kriser i nyere tid, hvor sundhedssystemet er under det største pres i nyere tid.”

For selvstændige fysioterapeuter gælder, at de selv må foretage vurderinger. For ansatte fysioterapeuter i både privatsektoren, kommuner og på sygehuse gælder, at vurderingerne må foretages i samråd med ledelsen.

Behandling af enkelte patienttyper kan være nødvendig

Udgangspunktet for sundhedsmyndighederne er, at alt skal udskydes. Med dét udgangspunkt skal fysioterapeuter som autoriserede sundhedspersoner kunne begrunde konkret, hvorfor det kan være nødvendigt at gennemføre en bestemt behandling på trods af anbefalingen om at udskyde. 

Når man som fysioterapeut gennem klinisk ræsonnement og særligt blik rettet mod myndighedernes anbefalinger har vurderet, at behandling er nødvendig for den konkrete patient, skal det begrundes i journalen.

Tina Lambrecht siger: ”Journalføring er altid vigtigt, men ´vær i denne særlige situation ekstra opmærksom på grundig journalføring på de patienter som du vælger at behandle og anfør gerne argument for valget. Vi kan ikke understrege det nok: Journalføring, journalføring.”

Vi må i denne særlige situation understrege, at behandling er en undtagelse for sundhedsstyrelsens anbefaling om at udskyde kontakt, understreger formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi, Lars Henrik Larsen, der siger:

”Et af de få eksempler på kritisk behandling er fx palliativ behandling. Patienten kan her være smertepræget og har brug for lindring eller har brug for fysioterapeutisk behandling for at kunne bibeholde funktionsniveauet mhp. bedst mulig livskvalitet så lang tid som muligt ind i afslutningen af livet. Det er udsatte patienter ift. smitterisiko, men det er også mennesker, der kan have behov for at lette symptomer på trods af risikoen. Det er en konkret vurdering, som fysioterapeuten må tage. Det er derfor, vi har vores autorisation.”

”På kort sigt vil næsten alle de kompetente indsatser, fysioterapeuter laver i klinisk praksis, derfor ikke kunne betragtes som kritiske, livreddende og livsnødvendige interventioner”, fortsætter Lars Henrik Larsen derfor.

Opret nødberedskab

Uanset hvor man arbejder kan der altså være situationer, hvor den fysioterapeutiske behandling falder ind under begrebet ”kritisk for patienten”. Derfor opfordres alle arbejdspladser, også klinikker for fysioterapi, til at have et nødberedskab, som er lettilgængeligt for patienterne f.eks. med tydelig telefonnummer, hvor man kan henvende sig.

DSF & DFys: Vis samfundssind og tag ansvar

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi opfordrer til, at man holder fokus på målet - dvs. minimerer risikoen for alvorlig sygdom og tab af liv. 

”Situationen er så kritisk, at der ikke er tid til at diskutere detaljerne og snitfladerne omkring de mange udfordringer og sideeffekter, der følger med denne krise. De mest svækkede og syge borgere og patienter er nu i centrum for vores sundhedsmæssige indsatser, og opfordringen er derfor blot en gentagelse af myndighedernes appel: Vis samfundssind og tag ansvar”, siger Lars Henrik Larsen og Tina Lambrecht samstemmende.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om coronavirussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter.

Del eller udskriv siden