Kandidaterne til repræsentantskabet er på plads

Så er kandidaterne til repræsentantskabet klar. Der bliver kampvalg i 4 ud af 5 regioner, og blandt kandidaterne opstillet fra faglige selskaber og fraktioner. 35 fysioterapeuter ønsker en af de fem pladser, der for første gang er afsat til såkaldt almindelige medlemmer. Se hvem der stiller op. Valget starter 8. juni.
Situation fra repræsentantskabsmøde 2018. Foto: Jens Wognsen

8. juni får alle stemmeberettigede medlemmer en e-mail med en valgkode og besked i deres E-boks. Frem til 22. juni kan man stemme på de kandidater, der stiller op til repræsentantskabet.

Der skal vælges blandt de kandidater, som er opstillet fra Danske Fysioterapeuters regioner, fra faglige selskaber og fraktioner og som noget nyt blandt såkaldt almindelige medlemmer. Der er 5 pladser afsat til de almindelige medlemmer, og 35 fysioterapeuter har valgt at stille op.

Se liste over de opstillede kandidater (pdf)

Der bliver kampvalg blandt kandidaterne opstillet fra faglige selskaber og fraktioner og i alle regioner bortset fra Region Sjælland, hvor der alene er opstillet det antal kandidater, som der er pladser.

Inden man beslutter sig, kan man læse om de opstillede kandidater og deres valggrundlag på en særlig valghjemmeside.

Det bliver endvidere muligt at tage en kandidattest for at sikre sig, at man vælger de kandidater, som bedst repræsenterer de holdninger og ideer, man ønsker at fremme.

Repræsentantskabet består af 65 medlemmer. Ud over de 50 repræsentanter, som medlemmerne stemmer om fra 8. juni, vælger Færøkredsen, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanterne, samarbejdsudvalgsmedlemmerne for praksissektoren, sektioner for arbejdsgivere, sektioner for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, Danske Selskab for Fysioterapi medlemmer til repræsentantskabet. Derudover er formand og de fem regionsformænd medlem af repræsentantskabet.

Den 23. juni er det ny repræsentantskab på plads.

Del eller udskriv siden
7 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Morten Topholm

  Kære Niels Erik

  Nu er Coronakrisen jo en ekseptuonel situation og jeg går ud fra at der nu og i efteråret kommer til at blive dispenseret fra mange regler af HB.
  Er det f.eks. muligt at afvikle repræsentantskabet rent sundhedsmæssigt i november og kan man nå at få kvalificeret det ordenligt. Også her formoder jeg vi ikke skal i urafstemning men at HB kan dispensere fra reglerne - det bør de af demokratiske årsager også gøre her. Det kan jo sidde en med en DSF (Dansk Selskab for Fysioterapi) formand eller næstformand i maven, som bliver valgt og så ikke kan komme på repræsentantskabet - det var ikke ånden i udvidelsen af rep da vi lavede den.
  Så kære HB kan I dispensere i reglerne andre steder, bør I også dispensere her, så medlemmerne af de faglige selskaber kan opstille til DSFs bestyrelse, blive valgt og udpeget af og blandt den nye bestyrelse i DSF - intet andet vil være demokratisk rimeligt.

  Dbh Morten Topholm
 • Niels Erik Rasmussen

  Kære Morten Topholm

  Ifølge foreningens vedtæger (§15 stk. 2) begynder funktionstiden for repræsentanter den 1. juli, derfor har det været nødvendigt at udpege repræsentanterne allerede nu. Hvis repræsentanterne fratræder bestyrelsen i funktionsperioden, skal en suppleant ifølge vedtægterne tiltræde.

  Mvh, Niels Erik
 • Morten Topholm

  Kære Mikael

  Uden at ville blande personsammensætning ind, så forekommer det mig bemærkelsesværdigt at DSF har meldt to kandidater ind, når de faglige selskaber her i foråret pga. Coronakrisen ikke har kunne vælge nye bestyrelsesmedlemmer, og udpege disse som delegerede til Generalforsamlingen i Dansk Selskab for Fysioterapi, som jeg mener er berammet til September 2020. Først efter denne generalforsamling kan DSF vel udpege de to kandidater, ellers fremstår valget jo udemokratisk i de to pladser. Kan sagtens være det ender med samme personsammensætning, men reelt ved man jo ikke hvordan bestyrelsen ser ud efter GF i DSF i september, og de to medlemmer af repræsentantskabet udpeges jo af og blandt bestyrelsen. Så her skal vel reelt stå afventer?

  VH Morten Topholm
 • Mikael Mølgaard

  Kære Morten Topholm

  Her er aktuel status på, hvem der stiller op til valg til repræsentantskabet, og allerede har pladser som følge af fredsvalg og/eller udpegning eller er fødte medlemmer, hvilket gælder for forman og regionsformænd.

  Opstillet af regionsbestyrelserne:

  Hovedstaden (på valg)
  • Anders Breinholt Nielsen
  • Børge Bo Hansen
  • Charlotte Larsen
  • Jeanette Præstegaard
  • Jes Mogensen
  • Katja Milling Knudsen
  • Line Schiellerup
  • Noor Jady
  • Per Norman
  • Rasmus Sylvest Mortensen
  • Stine Holm Petersen
  • Tilde Ransborg

  Sjælland (fredsvalg)
  • Kasper Hejlesen
  • Lisbeth Schrøder
  • Maria Adelgaard
  • Marjanne den Hollander

  Midtjylland (på valg)
  • Kirsten Ægidius
  • Agnes Jakobsen Holst
  • Vita Kathrine Bisgaard
  • Ruben Fjord Bredholt
  • Stine Jørgensen
  • Mette Hedegård Jensen
  • Michael Smærup
  • Lene Lysemose Hansen

  Syddanmark (på valg)
  • Ann Louise Lunddahl
  • Helle Bruun
  • Niels Fryd
  • Louise Beck
  • Helene Benfeldt
  • Rikke kruse
  • Lis Jensen
  • Lau Rosborg

  Nordjylland (på valg)
  • Anne Kirstine Jensen
  • Lise Stensgaard
  • Jette Lynggaard Thomsen
  • Mikkel Graversen
  • Marianne Trudslev

  Færøkredsen (fredsvalg)
  • Sólfríð Skoradal

  Fraktioner og faglige selskaber (på valg)
  • Lars Engelst Petersen
  • Mathias Holmquist
  • Michael Vaad Kristensen
  • Mark Bjerre Dehnhardt Lehmann Ebbesen
  • Morten Høgh
  • Rasmus Gormsen Hansen
  • Per Tornøe
  • Poul Olav Gørtz
  • Jesper Ottosen
  • Bo Egeberg
  • Bente Sørine Andersen
  • Lars Damsbo
  • Helle Mätzke Rasmussen
  • Beate Hovmand Hansen
  • Derek John Curtis
  • Louise Søllingvraa Madsen
  • Hanne-Grethe Møller Andersen
  • Mia Møller Henriksen
  • Line Krogh Elmer
  • Lars Henrik Larsen
  • Thomas Höfelsauer
  • Frederik Lassen
  • Rikke Vigstrup Dalgaard
  • Sine Secher Mortensen
  • Sune Nolsø Pommersgård Virkelyst

  Opstillet blandt samtlige medlemmer (på valg)
  • Jens Gramstrup Olesen
  • Gorm Høi Jensen
  • Thomas Nordstrøm Pedersen
  • Jacob Ebbesen
  • Judith Forbert Petersen
  • Lars Ojén
  • Troels Dyrholm Siemsen
  • Jakob Bjørnshave
  • Annette Lykkegaard
  • Vivi Toftegaard Pedersen
  • Julie Beck Christoffersen
  • Kathrine Tang Møller
  • Simon Schandorff Damgaard Sørensen
  • Lene Lebech
  • Christian J Madsen
  • Per Gade
  • Linda Kahr Andersen
  • Anders Winther
  • Tina Rank Franzen
  • Bjarne Rittig-Rasmussen
  • Kate Salling
  • Flemming Enoch
  • Susanne Lundgaard á Steig Seider
  • Mogens Samuelsen
  • Christina Vestergaard
  • Behnam Liaghat
  • Martin Oxfeldt
  • Michael Møller Nielsen
  • Jonna Brandt
  • Jacob Nordholt Hansen
  • Adrian Herland Vaaben

  Tillidsrepræsentanter (på valg)
  • Lene Meldgaard Christensen
  • Kirsten Thoke
  • Lene Jæger
  • Kim Schousboe

  Arbejdsmiljørepræsentant (fredsvalg)
  • Lisa Jo Anderson

  SU-medlem for de praktiserende (fredsvalg)
  • Søren Qvist

  Dansk Selskab for Fysioterapi (udpegning)
  • Gitte Arnbjerg
  • Maja Helbo Jensen

  Arbejdsgiversektionen (udpegning)
  • Afventer
  Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (udpegning)
  • Afventer

  Danske Fysioterapeuters formand
  • Tina Lambrecht

  Regionsformænd
  • Brian Errebo-Jensen
  • Tine Nielsen
  • Stine Bøgh Pedersen
  • Gitte Nørgaard
  • Sanne Jensen
 • Morten Topholm

  Hej Mikael Mølgaard

  Kunne man få en oversigt her over de som allerede på nuværende tidspunkt er valgt til repræsentantskabet pga. fredsvalg, og hvor der er faste pladser til repræsentantskabet.
  Gerne alle navnene som er valgt, og er der ikke udpeget en person endnu eks. to pladser til Dansk Selskab for Fysioterapi eller formanden for arbejdsgiversektionen etc.

  Mvh Morten Topholm
 • Christian J Engvad Madsen

  Husk at stemme. Det er det vigtigste.

  FTR Falck healthcare
  Christian J Engvad Madsen
 • Kim Schousboe

  Kære TR,

  Vil blot nævne, at der til de to TR-pladser til Repræsentantskabet også er kampvalg. 4 kandidater stiller op. Jeg er med i bowlen og håber på jeres opbakning.

  Samtidig er det dejligt at se så mange TR blandt de allerede opgivede kandidater.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe
  FTR Roskilde kommune
Indsend kommentar