Kommunalt og regionalt ansatte fysioterapeuter får lønstigning

Fysioterapeuter ved kommuner og regioner får en lønstigning på op mod 500 kroner. Lønstigningen vil fremgå af din lønseddel for januar 2020.
Overenskomsterne under OK18 for kommunerne, regionerne og staten kom i hus efter svære tovtrækkerier og store demonstrationer.
Overenskomsterne under OK18 for kommunerne, regionerne og staten kom i hus efter svære tovtrækkerier og store demonstrationer. Aftalerne for de kommunalt ansatte samt ansatte i regioner og i staten indeholder pæne lønstigninger samt en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den private lønudvikling.

Når du får din lønudbetaling i slutningen af januar måned, ser du en pæn forbedring af din løn.

Lønnen stiger denne gang med 1,7 procent, og det er den største lønstigning, der er aftalt i OK18-perioden.

For en relativ ung fuldtidsansat fysioterapeut indplaceret på trin 4 betyder det en lønstigning på cirka 400 kr. afhængig af områdetillæg og tillæg i øvrigt.

For en mere erfaren fuldtidsansat fysioterapeut med eksempelvis 10 års erfaring er lønstigningen på knapt 500 kr. pr. måned.

Yderligere lønstigninger på vej - også i staten

Lønnen regulereres igen pr. 1. april 2020, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 0,4 procent.

De statsligt ansatte fysioterapeuter må derimod vente med generelle lønstigninger til den 1. april 2020, hvor lønnen reguleres med 1,46 procent.

De sidste lønreguleringer i overenskomstperioden finder sted den 1. oktober 2020 for kommunalt og regionaltansatte og 1. februar 2021 statsansatte. Størrelsen af lønstigningerne vil afhænge af reguleringsordningen, og kendes ikke aktuelt.

Vil du vide mere

OK18: Forlig på det kommunale område

OK18: Samlet forlig på det regionale område

OK18: Forlig på det statslige område

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Nicolai Robinson

  Kære Anja

  Som du er inde på, omfatter tillægget for 10 års erfaring ikke de kommunale kliniske undervisere.Tillægget for 10 års erfaring på 2.200 (06-niveau) blev aftalt for fysioterapeuter ved OK18. Men det omfattede ikke de kliniske undervisere, der derimod ved samme forhandling fik et tillæg på 8.400 (06-niveau). Det var en del af de mange forskellige ”balancer”, som blev opnået ved OK18.

  Vi står snart overfor forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021. I løbet af maj i år bliver du og dine kollegaer opfordret til at sende jeres ønsker til disse forhandlinger, og her kunne det jo være relevant at kigge på et ønske om, at 10 års tillægget også skal omfatte de kliniske undervisere eller noget tilsvarende.

  Venlige hilsner
  Nicolai Robinson, arbejdsmarkeds- og forhandlingschef
 • Anja Stampe

  Så glæder jeg mig til at I får forhandlet tillægget ved 10 års anciennitet på plads, da jeg som klinisk underviser ikke får dette tillæg. Øv bøv. Det er jo i forvejen trælst at lønstigninger kun kommer ved OK eller ved jobskifte.
Indsend kommentar