Kommuner: Corona kræver fleksibilitet

Ny aftale mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet betyder, at kommunerne kan bede ansatte om midlertidigt at varetage opgaver udenfor deres normale arbejdsområde.

Alle landets kommuner er nu omfattede af skærpede corona-restriktioner. For at sikre, at den særlige situation bliver håndteret bedst muligt, så har Forhandlingsfællesskabet - som er en sammenslutning af alle faglige organisationer for offentligt ansatte – og Kommunernes Landsforening indgået en såkaldt fælleserklæring. Det er en aftale om, hvordan man som arbejdsgiver og ansat skal forholde sig.

Konkret betyder erklæringen blandt andet, at kommunerne kan bede deres medarbejdere om at påtage sig andre opgaver – og på andre tidspunkter af døgnet - end de plejer.

Det kan få betydning for fysioterapeuter, men som udgangspunkt arbejder hele sundhedssektoren videre som en del af det kritiske beredskab.

”Det her er en særlig situation, hvor der kan være behov for, at vi udviser en særlig fleksibilitet. Men jeg vil også godt understrege, at vi har været meget fleksible i år – og vi indgår denne aftale med en klar forventning om, at arbejdsgiverne ikke beder om mere fleksibilitet, end det der rent faktisk skal til for at løse kritiske opgaver,” siger Tina Lambrecht, som er formand for Danske Fysioterapeuter.

Frivillighed står tydeligere

Der blev udsendt en tilsvarende fælleserklæring i foråret. Denne gang er frivillighed skrevet tydeligere ind i aftalen. Det betyder, at kommunerne skal sørge for, at der er lokale drøftelser, og at der indgås aftaler, når den krævede fleksibilitet ligger uden for overenskomsten og aftaler.

”Det er netop den danske models styrke, at vi kan aftale os frem – også i denne særlige situation – så vi hjælper hinanden med at få de kritiske opgaver løst. Det er vi selvfølgelig klar til, hvis det foregår på en rimelig måde," siger Tina Lambrecht.

Danske Fysioterapeuter har skrevet ud til alle kommunale tillidsrepræsentanter om fælleserklæringen og er klar til at hjælpe, hvis de skal forhandle lokale aftaler.

Det er præciseret i aftalen, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for den nødvendige oplæring, ligesom det fortsat er arbejdsgiveren, der har ansvaret for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Fælleserklæringen gælder foreløbig til og med den 10. januar, men kan forlænges til den 31. januar, hvis restriktionerne bliver forlænget. De lokale aftaler, der indgås i forbindelse med restriktionerne udløber senest 14 dage efter fælleserklæringens udløb.

Hent fælleserklæringen (pdf)

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer