Mange henvendelser om syge børn

Kombinationen af syge børn og covid-regler sætter grå hår i hovedet på forældre. Politikerne må på banen, mener Danske Fysioterapeuter.
Foto: iStock

OPDATERET 11. SEPTEMBER:
Siden denne artikel blev skrevet, er der indgået en aftale mellem regeringen, faglige organisationer og arbejdsgivere, der betyder, at forældre får en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven, hvis de må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. For hvert af disse børn får man ret til 10 arbejdsdages dagpenge i alt i den periode, hvor ordningen gælder.

Læs om den nye ordning


Når telefonen ringer hos Løn & Forhandling, så er der i disse dage gode chancer for, at der er en frustreret forælder i den anden ende. For mange børnefamilier har svært ved at finde pasning, når børnene skal holdes hjemme.

Da man kun har en eller to børns sygedage betyder det i praksis, at mange forældrene må bruge feriedage på at passe syge børn eller børn, der venter på svar på en test.

”En ting er, at det er en ærgerlig måde at bruge sin ferie på. Værre er det, at det kan betyde, at forældre bliver presset til at sende børn med symptomer i daginstitution,” siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

Politikerne på banen

Derfor opfordrer hun politikerne på Christiansborg til hurtigt at sætte ind og gøre det lettere at passe børnene, når de er syge.

”Der er ingen forældre, der har kunnet forudsige det her. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan sikre, at forældre og børn får en rimelig chance for at komme igennem det her,” siger hun.

Blandt andre Forældrenes Landsorganisation og DJØF har også været ude med krav om, at regeringen giver bedre mulighed for at passe syge børn.

Sådan er reglerne

Både de offentlig overenskomster for fysioterapeuter og de basiskontrakter, der gælder i praksissektoren sikrer barnets sygedage – i praksissektoren kun 1. sygedag og i det offentlige både 1. og 2. sygedag. Det betyder, at du som forælder har ret til at holde fri for at passe dit barn de to første dage det er sygt, når det er foreneligt med tjenesten.

Der kan være usikkerhed, om et barn med lidt fugtig næse er tilstrækkeligt sygt til at blive fanget af de hidtidige regler i overenskomsterne om børns sygdom. Som Danske Fysioterapeuter vurderer reglerne i lyset af den aktuelle situation, bør udgangspunktet være, at hvis barnet skal blive hjemme i henhold til enten myndighedernes eller den lokale institutions vurdering, så må det også betragtes som ”sygt” i overenskomstens forstand.

Hvis man stadig er nødt til at passe barnet ud over det, så undersøg først om det er muligt at udføre noget af dit arbejde hjemmefra. Er det ikke en mulighed, må du bruge feriedage – og hvis du ikke har flere af dem, må du kigge på evt. fleksordning eller i sidste instans lave en aftale om at blive trukket i lønnen for de dage, du ikke møder på arbejde.

Hvis dit barns skole eller daginstitution lukker på grund af et corona-udbrud, så har du ikke krav på at kunne blive hjemme med løn – også selv om der kan være behov for at passe på dit barn. Her må du igen søge en individuel aftale med din arbejdsgiver.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer