Materiale klar til kort repræsentantskabsmøde

Materialet til årets repræsentantskabsmøde er klar. En række store beslutninger er udskudt til næste år for at sikre ordentlig debat og medlemsinddragelse.

Materialet til repræsentantskabsmødet er nu klar. Hovedbestyrelsens beretning, forslag med mere kan nu ses her.

Se materialet her

Materialet er også sendt til medlemmerne af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab.

Materialet bærer præg af, at det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2020 bliver afkortet til en dag. Samtidig vil hovedbestyrelsen foreslå repræsentantskabet, at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde over to dage i marts 2021, hvor foreningens politiske struktur og en analyse af praksissektoren bliver sat på dagsorden, ligesom det bliver muligt for alle repræsentanter at fremsætte forslag.

Har ikke været muligt at inddrage medlemmerne

Baggrunden, for hovedbestyrelsens forslag om at udskyde drøftelsen af de to emner, er, at covid-19 har rykket ved hele den proces, der var planlagt op til repræsentantskabsmødet i november. Det betyder, at sagerne ikke har kunnet forberedes tilstrækkeligt – især er det gået ud over medlemsinddragelsen.

Normalt vælges en række hovedbestyrelsesmedlemmer på det ordinære Repræsentantskabsmøde, men Hovedbestyrelsen foreslår samtidig, at den nuværende hovedbestyrelse får forlænget sit mandat frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde for at kunne færdiggøre arbejdet med de forslag, som hovedbestyrelsen fremsætter til marts 2021.

Henvendelser fra forslagsstillere

Hovedbestyrelsen har fået en henvendelse fra Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter, der har ønsket at udskyde behandlingen af praksisanalysen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Praktiserende Fysioterapeuter (PF) har efterfølgende tilkendegivet, at den bakker op om den løsning. Det var Erhvervsnetværket, som stillede forslag om en praksisanalyse på repræsentantskabsmødet i 2018.

Repræsentanter fra Region Hovedstaden, der på repræsentantskabsmødet i 2018 fremsatte en række forslag om ændring af Danske Fysioterapeuters struktur, har ligeledes ønsket, at behandlingen af eftersynet af den politiske struktur udskydes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. En række af de forslag, som repræsentanterne dengang fremsatte, indgår i eftersynet af Danske Fysioterapeuter politiske struktur.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2021

Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 7. november 2020, og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde foreslås afholdt fredag den 19. og lørdag den 20. marts 2021.

Deadline for at stille forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil være fredag den 15. januar 2021

Det er repræsentantskabet, som på det ordinære repræsentantskabsmøde skal tage stilling til, om det ordinære repræsentantskabsmøde skal afkortes, og der skal indkaldes til et to tages ekstraordinært repræsentantskabsmøde samt om hovedbestyrelsen skal have forlænget sit mandatet.

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer