Ny aftale sikrer flere fysioterapeuter i psykiatrien

Flere fysioterapeuters kompetencer vil komme i spil i behandlingen af psykiatriske patienter. Det er vurderingen fra Danske Fysioterapeuter, der samtidig ser reel mulighed for specialiseret efteruddannelse i psykiatri målrettet fysioterapeuter.
Den psykiatriske patient får større gavn af gruppe- og samtaleterapi, når patientens nervesystem er velreguleret. På den måde understøtter og forstærker fysioterapien andre former for terapi. Foto: iStock

Regeringen, dens støttepartier og Danske Regioner blev fredag enige om udmøntningen af et løft af den psykiatriske behandling i Danmark til en værdi af 600 mio. årligt. Aftalen åbner en række nye muligheder for at få fysioterapeuters kompetencer i spil i behandlingen af psykiatriske patienter, ligesom den giver grundlag for en specialiseret efteruddannelse i psykiatri.

”Det er meget opmuntrende, at den nye aftale sikrer flere hænder, herunder fysioterapeuter, i behandlingen af danskere med psykiske lidelser. Samtidig ser jeg gode muligheder for at få oprettet en specialiseret efteruddannelse for fysioterapeuter i psykiatrien. Det betyder også, at vi nu kan videreudvikle det, vi ved, virker rigtig godt i sundhedssektoren, nemlig et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper". Det siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, der glæder sig over, at fysioterapeuter nævnes specifikt i aftaleteksten.

Hun peger på, at der er meget stærk evidens for, at fysioterapi kan forebygge meget af den stigende tvang og magtanvendelse i psykiatrien. Derfor bør fysioterapi være en central del af behandlingen af psykiatriske patienter, mener Danske Fysioterapeuter.

Stort potentiale for fysioterapi i psykiatrien

Aftalen kan være katalysator for en langt større brug af den fysioterapeutiske faglighed. Og det er på høje tid, at fysioterapi bliver taget mere i brug i behandlingen af danskere med psykiske lidelser. Det understreger Kit Bak, fysioterapeut og formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed. Sammen med Danske Fysioterapeuter har selskabet gennem en årrække arbejdet for etablering af en specialiseret efteruddannelse i psykiatri. Derfor glæder Kit Bak sig over dagens aftale og det fokus, der er på fysioterapeuters bidrag til psykiatrisk behandling.

”Vi fysioterapeuter kan bl.a. hjælpe med at regulere nervesystemet hos psykiatriske patienter gennem berøring, bevægelse, ro og nærvær, og dermed mindsker vi behovet for tvang og magtanvendelse. Et velreguleret nervesystem betyder, at patienten får gavn af gruppe- og samtaleterapi, så på den måde understøtter og forstærker fysioterapien andre former for terapi”, siger Kit Bak.   

Hun henviser til den klare evidens for, at superviseret fysisk aktivitet virker både som forebyggelse og behandling af fysiske sygdomme i forbindelse med psykiatriske lidelser.

”Det, fysioterapeuten kan, det er at fokusere på de konkrete ressourcer, patienten har og dermed arbejde på, at patienten selv tror på egne evner. Det sker for eksempel gennem arbejde med muskelspændinger, vejrtrækning og forskellige former for kropsterapi”, siger Kit Bak.

Danske Fysioterapeuter fortsætter nu den positive dialog med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen om den konkrete oprettelse af en specialiseret efteruddannelse målrettet fysioterapeuter i psykiatrien.

Kort om aftalen

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 600 mio. kr. til flere og bedre pladser i psykiatrien.

Midlerne skal overvejende bruges til at styrke kapaciteten i psykiatrien i form af mere personale. Flere hænder vil kunne bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter, hvilket bl.a. kan medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

Regionerne kan desuden anvende midler til at kompetenceudvikle personale og iværksætte rekrutteringsindsatser for at tiltrække personale bredt fra en række relevante faggrupper. Her nævnes specifikt fysioterapeuter.

Læs mere om aftalen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar