Ny retningslinje om covid-19

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny retningslinje, der erstatter de forskellige retningslinjer udstedt om covid-19. Retningslinjen er fælles for hele sundhedsvæsenet, dvs. praksissektoren, kommunerne og regionerne.

Udgangspunktet for den nye retningslinje er, at alle aktører nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før covid-19. Aktiviteterne skal fortsat ske under hensyn til at minimere risiko for smittespredning, herunder med udførelse af smittereducerende tiltag.

Blandt de smittereducerende tiltag fremhæves ”fortsat brug af telefon- og videokonsultationer i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og behandlers mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation”.

Ved brug af on-line booking skal der tydeligt informeres om, at borger/patient ikke må møde frem ved symptomer på covid-19 og i stedet skal tage telefonisk kontakt.

Blandt de smittereducerende tiltag, som bør fastholdes, er minimering af smitte i venteværelser samt at begrænse procedure, som kræver tæt fysisk kontakt til det mest nødvendige.

Hold- og gruppeaktiviteter kan genoptages, men skal tilrettelægges under hensyn til at minimere risikoen for smitteoverførsel fx. tydelig anvisning og mulighed for håndhygiejne og afstand mellem deltagerne (to meter ved fysisk aktivitet).

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler, hvor der ikke er mistanke om covid-19 med mindre opgaven sædvanligvis kræver det.

Den nye fælles retningslinje gælder indtil nyt meldes ud.

Læs retningslinjen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer