Nyt holdningspapir om de fysioterapeutiske opgaver

Nye opgaver til fysioterapeuter er relevante og interessante, når de ligger i forlængelse af professionens grundlæggende faglige fundament. Hovedbestyrelsen har vedtaget et nyt holdningspapir, der også sætter rammer for brugen af fysioterapeuter til plejeopgaver.
Hvis fysioterapeuter skal tildeles nye opgaver i plejen, giver det kun mening, hvis de fysioterapeutiske kompetencer bringes i spil, så de kommer patienter og borgere til gavn. Det mener Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Foto: iStock

Debatten om de fysioterapeutiske arbejdsopgaver og særligt de plejeopgaver, som fysioterapeuter indgår i, har kørt over det sidste år. Hovedbestyrelsen har valgt at adressere udfordringerne i det netop vedtagne holdningspapir, der tager udgangspunkt i de mange muligheder, som innovation og nytænkning giver professionen.

Helt grundlæggende anerkender hovedbestyrelsen den opgaveudvikling, der er opstår og ligger i forlængelse af professionens grundlæggende faglige fundament. Nogle gange tager opgaveudviklingen afsæt i eksisterende opgaver, mens den andre gange favner et krydsfelt f.eks. mellem sundhed og sociale indsatser.

Opgaveudviklingen er med til at sikre professionens fortsatte udvikling og den enkelte fysioterapeuts fortsatte udvikling. Derfor er det afgørende, at nye opgaver knytter an til faglig udvikling og nye karrieremuligheder for professionen og den enkelte fysioterapeut.

Hovedbestyrelsen ser denne type opgaveudvikling som en måde at sikre både professionen og meningsfuldhed i den enkelte fysioterapeuts arbejdsliv.

Plejeopgaverne

Flere aktører bl.a. kredsen af fællestillidsrepræsentanter (FTR) har over for hovedbestyrelsen problematiseret det forhold, at fysioterapeuter indgår i sædvanlige plejeopgaver på nogle arbejdspladser.

Denne problematisering er hovedbestyrelsen enig i, og selvom den særlige situation under covid-19 kalder på fleksibilitet, så er der grænser.

Hvis fysioterapeuter skal tildeles nye opgaver i plejen, giver det kun mening, hvis de fysioterapeutiske kompetencer bringes i spil, så de kommer patienter og borgere til gavn. Hovedbestyrelsen tilkendegiver derfor i holdningspapiret: ”Derfor er konteksten og formålet med, at fysioterapeuter bidrager af afgørende betydning, for der er ingen grund til at sætte en fysioterapeut til opgaver, som kan varetages bedre af kompetent plejepersonale”.

Hovedbestyrelsen ser også muligheder for at bringe et rehabiliterende perspektiv ind i plejen, og anbefaler derfor fysioterapeuterne på de enkelte arbejdspladser til aktivt at gribe de chancer, der byder sig for at udfolde den rehabiliterende tilgang.

En forudsætning for at kunne det er, at der på arbejdspladserne er fuld åbenhed og medinddragelse af de forskellige faggrupper og enkelte medarbejdere. Den tætte dialog mellem ledere og tillidsrepræsentant er afgørende, ligesom hovedbestyrelsen anbefaler, at evaluering og opfølgning skal være en naturlig del af processen.

Giv jeres mening tilkende

Hovedbestyrelsen har frem til vedtagelsen af holdningspapiret fået input fra bl.a. et spørgeskema til medlemmerne, henvendelse fra FTR, TR-rådet og Lederrådet samt konkrete udsagn fra medlemmer, der er i jobs med andre opgaver end traditionelt fysioterapeutiske. Hovedbestyrelsen tilkendegav sin holdning i nyhed på fysio.dk.

Det er dog ikke ensbetydende med, at debatten slutter her. Hovedbestyrelsen opfordrer derfor til en bred debat om holdningspapiret.

Hent holdningspapir om opgaveudvikling

Del eller udskriv siden
2 kommentarer