Nyt kompendium om indikation og behandling med CPAP

Der er publiceret et nyt kompendium om indikation og behandling med intermitterende CPAP. Kompendiet er generisk og relevant at kende, hvis man på sygehuset har valgt at tilbyde CPAP til patienter med COVID-19.
Et nyt kompendium målrettet fysioterapeuter har fokus på intermitterende CPAP, der kan bruges til patienter med atelektaser eller øget sekret i lungerne. Foto: iStock

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi har på deres hjemmeside publiceret et helt nyt kompendium, der omhandler indikation for og behandling med intermitterende CPAP.

Selvom store dele af kompendiet er skrevet før coronakrisen, og er ment som et led i et generelt kompetenceløft af fysioterapeuter inden for alle specialer på Slagelse Sygehus, kan det også være relevant for fysioterapeuter, der behandler patienter med COVID-19, såfremt man på sygehuset vælger at behandle med intermitterende CPAP. Det fortæller hovedforfatteren til kompendiet, specialeansvarlige fysioterapeut Pernille Villumsen fra Slagelse Sygehus til fysio.dk. 

Kompendiet beskriver teori, metode, anvisninger, anbefalinger og gode råd vedrørende intermitterende CPAP til den indlagte patient med respiratoriske problemer, og andre emner, der relaterer sig til dette. Kompendiet er generisk og tager dermed ikke udgangspunkt i specifikke diagnoser men har derimod fokus på indikationer, symptomer og kliniske forhold, der kan have betydning for CPAP-behandlingen.

COVID-19

Der er i forbindelse med corona-epidemien, sat spørgsmålstegn ved, om patienter med COVID-19 overhovedet skal behandles med intermitterende CPAP, om der er evidens for behandlingen, og om det er sikkert på grund af de mange aerosoler, der spredes i forbindelse med behandlingen.

”Det er vi i forfattergruppen opmærksomme på. Når det handler om aerosoler, så har vi i kompendiet et afsnit om brug af værnemidler. I den forbindelse vil jeg dog samtidig understrege, at man altid bør følge de lokale retningslinjer for brug af værnemidler og behandling på ens arbejdsplads, og at der kan være lokale forskelle”, siger Pernille Villumsen.

Der mangler aktuelt studier, som kan sige noget helt specifikt om lige netop indikation for intermitterende CPAP til patienter med COVID-19, især i den akutte fase af sygdommen. Pernille Villumsen anbefaler derfor, at man som fysioterapeut forholder sig til de anbefalinger, der allerede er kommet fra hhv. Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi og Dansk Lungemedicinsk Selskab.

”Vores erfaringer indtil nu er, at en del patienter med COVID-19 også har andre konkurrerende sygdomme, hvor intermitterende CPAP fortsat kan være relevant. Således skriver Dansk Lungemedicinsk Selskab i deres anbefalinger for behandling af COVID-19, at intermitterende CPAP fortsat kan anvendes på de sædvanlige indikationer, nemlig ved atelektaser eller ved behov for sekretmobilisering hos patienterne”, forklarer Pernille Villumsen.

Ideen bag CPAP-kompendiet

CPAP-kompendiet blev oprindeligt udarbejdet i forbindelse med et generelt kompetenceløft af fysioterapeuterne på Slagelse Sygehus. Pernille Villumsen blev, som specialeansvarlig fysioterapeut, bedt om at afdække behovet for kompetenceudvikling inden for det medicinske speciale.

”Gennem årene har jeg fået mange gode og relevante spørgsmål fra kolleger om brugen af CPAP, og om de overvejelser, der opstår, når man giver CPAP. Derfor så jeg det som et emne, der var værd at tage op og belyse i et brugbart materiale til kompetenceudvikling”, siger Pernille Villumsen.

Mange fysioterapeuter i hele landet er på grund af coronakrisen lige nu ved at få opdateret deres viden om den basale lungefysioterapi. Hvis man har brug for et brush-up, foreslår Pernille Villumsen, at man læser fysioterapeut, ph.d. Barbara Brockis bog om lungefysioterapi for:

”Bogen er let læselig og har realistiske case-eksempler beskrevet”, siger Pernille Villumsen.

Download kompendie om indikation og behandling med CPAP

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar