Øget aktivitet i kommunerne frem mod normalt niveau

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjen om at øge aktiviteten i det kommunale sundhedsvæsen bl.a. genoptræningsopgaven. Retningslinjen er skrevet til det kommunale sundhedsvæsen, hvor den nu skal udmøntes lokalt af fysioterapeutiske ledere og medarbejdere.

I lighed med de andre retningslinjer f.eks. til praksissektoren er den gradvise forøgelse af aktiviteten i kommunerne bundet op på flere hensyn: Smittereduktion, varetagelse af kritiske funktioner som genoptræning og beredskabet til at kunne bistå sygehusene med at modtage ekstraordinært udskrevne patienter, hvis sygehusenes kapacitet presses.

I retningslinjen står der bl.a., at der skal foretages en konkret faglig vurdering af behovet for indsats, ligesom telefon- og videokonsultationer fortsat skal være den primære konsultationsform. Det fremhæves endvidere, at alle borgere skal kontaktes telefonisk inden fremmøde.

Retningslinjen angiver forudsætningerne for holdtræning samt hvordan aktiviteter kan ske i borgerens hjem med fokus på smittereducerende tiltag. Ifølge retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen skal værnemidler som udgangspunkt ikke anvendes hos borgere uden mistanke om COVID-19, med mindre opgaven sædvanligvis kræver det.

Omstillingen og den gradvis øgede aktivitet i kommuneres sundhedsvæsen skal ske under hensyntagen til varetagelse af kommunens kritiske funktioner, prioritering af folkesundheden og minimering af risikoen for smitteoverførsel. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal også prioriteres på baggrund af en konkret, faglig vurdering. Det kommunale sundhedsvæsen skal således øge aktiviteten til at varetage alle funktioner på vanligt niveau, dog med de begrænsninger i aktiviteten, som kan afstedkommes af smittereducerende tiltag.

De kritiske funktioner i kommunerne handler om at styrke, opretholde eller hindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Således er fx genoptræning og behandling af alkoholmisbrug kritiske funktioner, som skal varetages.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinje om omstilling og gradvis øget aktvitet i kommunerne

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Sille Frydendal

  Kære Majken

  Retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen fastsætter, at kommunerne gradvis skal vende tilbage til normal aktivitet under samtidig hensyntagen til smittereduktion og de særlige sårbare målgrupper. Denne retningslinje afløser vurdering af kritisk funktion og de nødberedskaber omkring genoptræning og rehabilitering, som eksisterede før påske.

  Der er siden denne retningslinje blev publiceret, lavet opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til praksissektoren, som fremhæver tilbagevenden til normal drift. Fra Danske Fysioterapeuters side har vi spurgt til fortolkningen af udmeldingerne om blandt andet omkring holdtræning og afstandskrav under genoptræning.

  Du kan læse mere om det i vores FAQ, under "Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut"
  https://www.fysio.dk/radgivning-regler/coronavirus-det-skal-du-vide-som-fysioterapeut

  Med venlig hilsen
  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
 • Majken Willis-Christensen

  Hej

  Jeg læser retningslinjen sådan at der godt må være mere fysisk kontakt også med borgere der ikke nødvendigvis falder under kategorien kritiske, men at der skal foretages en faglig vurdering i hvert enkelt tilfælde med fysisk kontakt, er det forkert opfattet?

  Jeg arbejder i visitation i kommunen og vi efterspørger konsekvent denne faglige dokumentation af vores leverandører på træningsområdet, men nogle har svært ved at forstå at den skal foreligge, hvordan opfatter I det?
 • Tina Lambrecht

  Kære Kirsten
  Fælleserklæringerne var et flot udtryk for, hvordan arbejdsgivere og ansatte tager fælles ansvar. De blev indgået på et tidspunkt, hvor vi alle stod overfor et muligt scenarie, hvor vores sundhedsvæsen ville blive presset til det yderste, og hvor vi alle måtte give en hånd med. Heldigvis har de forskellige indgreb og borgernes ansvarlighed betydet, at kurverne ser meget mere positive ud. Vi står nu overfor langsomt at genåbne mange dele af samfundet igen. Hvor fælleserklæringerne blev indgået i forhold til at heftigt, men kort forløb, så ser vi måske nu frem mod et mere dæmpet, men langvarigt forløb. Derfor er vi allerede nu sammen med vores søster organisation Etf og via AC ved at kigge på de ændringer, som det nødvendiggøre. Ikke mindst, så vi som fysioterapeuter kan bruge vores fag til de store genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver, som også har lidt under krisen.
  Bedste hilsner Tina
 • Kirsten Thoke

  Ikke kun kommunerne, men også sygehusene/regionerne er i fuld gang med at øge aktiviteten.
  Jeg ved der er lavet en aftale med organisationerne om at situationen betragtes som Force majeure, og så vidt jeg ved løber aftalen ( i hvert fald for KL ) frem til 31. Maj !?
  Min opfordring er at organisationerne går i dialog med arbejdsgiverne, og revurderer om situationen ( fortsat) er at betragte som Force majeure!
  Når det er vigtigt, er det fordi vi lokalt kan blive presset ift arbejdstid og opgaver med begrundelse i den indgåede aftale.
  Gråzonetilfælde, som fx ekstraarbejde og udlån til andre funktioner og inddragelse af ferie og fridage, for at kunne imødekomme en pukkel af udskudte operationer/ behandlinger/opgaver i skyggen af Covid19, er begyndt at røre på sig.

  Kirsten Thoke
  FTR
  OUH
Indsend kommentar