OUH decentraliserer fysioterapien

Trods kritiske høringssvar og advarsler i pressen, vil direktionen på Odense Universitetshospital decentralisere fysio- og ergoterapeuter.

Fysioterapeuterne på Odense Universitets Hospital (OUH) vil blive splittet op og i det daglige skulle ledes af afdelingssygeplejersker. Det bliver virkeligheden fra 1. juni 2021.

Tiltaget har ellers været heftigt diskuteret både på OUH og i de fynske aviser siden direktionen sendte det i høring hos medarbejderne i oktober. Det har dog ikke fået direktionen til at ændre afgørende på forslaget.

Læs Danske Fysioterapeuters høringssvar (pdf)

Det ærgrer Brian Errebo-Jensen, som er regionsformand for Danske Fysioterapeuter i Syddanmark. Han har været i kontakt med både regionale og lokale politikere om forslaget – som han også har diskuteret med direktionen.

”De ændringen, der nu bliver gennemført, vil ramme både fysioterapeuter og patienter. Det ville have klædt direktionen at tage kritikken alvorligt, men der var åbenbart allerede fastlagt en beslutning inden høringen. I hvert fald må vi konstatere, at man ikke har ønsket at lytte til de mange kvalificerede indvendinger,” siger regionsformand Brian Errebo-Jensen og fortsætter:

”Det er skuffende, at man fra direktionens side vælger at gå denne vej. Jeg kan godt forstå at medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere er dybt berørte over beslutningen.”

Han peger især på, at manglende fysioterapi faglig ledelse og dårligere muligheder for fælles faglig udvikling vil gå ud over kvaliteten.

Fokus på tværfaglighed

Direktionen har dog givet sig på ét punkt. I den endelige model er der lovet fokus på implementering af tværfaglighed på de kliniske afdelinger.

En del af kritikken i høringsfasen har gået på, at tværfaglighed ikke bare er noget man kan indføre, men kræver en kulturændring fra alle de involverede faggrupper og en villighed til at lære af hinandens tilgange. Der er afsat midler til at oprette en implementeringsenhed under det nationale videnscenter Rehpa. De tre tilbageværende ledere i Rehabiliteringsafdelingen er tilsyneladende tiltænkt en rolle her, og altså ikke med daglig ledelse af fysioterapeuter og ergoterapeuter.

”Det bliver helt afgørende for fysioterapeuters fremtid på OUH, at der er forståelse for, hvor afgørende fysioterapi er til indlagte patienter. Ellers er der en risiko for, at plejeopgaver eller andet, der kan fylde på en travl afdeling kommer til at skygge for det, vi er til for,” siger Brian Errebo-Jensen.

Han understreger, at det ikke bliver sidste gang organiseringen er til diskussion.

”Nu bliver det her gennemført. Men det er jo før set, at en ledelse får kolde fødder, når de ser konsekvenserne af en beslutning. Der er måder at decentralisere på, der respekterer behovet for faglig ledelse og udvikling. Det her er ikke en af dem,” siger Brian Errebo-Jensen.

Besparelse oveni

Som om selve omorganiseringen ikke var nok, så er der også i forbindelse med flytningen til det nye supersygehus – døbt Nyt OUH – planlagt en sparerunde.

Det er endnu uklart præcis, hvor mange fysio- og ergoterapeuter, der bliver berørt. Men det bliver mærkbart, advarer Brian Errebo-Jensen.

”Det her bliver en rigtig hård omgang for fysioterapeuterne på OUH. Jeg håber, at de lander på fødderne i den nye hverdag, men det bliver svært og jeg forstår godt, hvis det her får nogle til at overveje, om OUH reelt forstår betydningen af at have fysioterapeuter ansat,” siger han og fortsætter:

”Vi vil holde direktionen fast på deres tilsagn om, at vores medlemmer ikke skal ud i nye besparelsesrunder ved flytning til et ”Nyt OUH””

Danske Fysioterapeuter er i dialog med de ledende fysioterapeuter på landets sygehuse om at skærpe argumenterne, hvis de bliver mødt af lignende forslag.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer