Ph.d.-forsvar om krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi

Fysioterapeut Helle Rønn forsvarer den 10. december sin ph.d. om, hvordan fysioterapeuter kan støtte patienter med apopleksi til at styrke deres identitetsfølelse. Du kan overvære ph.d.-forsvaret online eller ved fysisk fremmøde.
Helle Rønn
Helle Rønn forsvarer sin ph.d. om krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi den 10. december 2020. Alle er velkomne til at overvære forsvaret.

Efter at blive ramt af apopleksi oplever mange patienter udfordringer med deres identitet. De kan have svært ved at kende genkende sig selv og føle sig forandret i relationen til andre. Den nuværende rehabilitering mangler fokus på denne del af patienternes problemstillinger.

Helle Rønn undersøger i sit ph.d.-projekt, hvordan fysioterapeuter i rehabiliteringsforløbet kan skabe større fokus på patientens levede liv gennem kroppens kundskab og patientens oplevelse af sig selv. Der er særligt fokus på relationernes betydning for at kunne støtte patienterne i deres proces med at genfinde egen identitet

Helle Rønn har gennemført et longitudinelt studie, hvor hun har fulgt patienter med apopleksi i deres rehabiliteringsforløb på både hospital, i kommuner og på private klinikker. Der er brugt kvalitative forskningsmetoder såsom observationer og interviews med patienterne undervejs i studiet.

Du kan høre mere om projektet og resultaterne ved ph.d.-forsvaret den 10. december.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer