Pligtlæsning for ALLE fysioterapeuter

Der er nu kommet en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen. Den gælder samtlige sundhedsfunktioner i Danmark, fra sygehuse og kommunale genoptræningscentre til praktiserende fysioterapeuter til sundhedsindsatser i botilbud. Med andre ord alle fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at alle fysioterapeuter læser retningslinjen.

Den nye retningslinje hedder Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19. Den gælder fra nu til og med juni 2020.

Den første pointe er, at kritiske funktioner skal opretholdes. Sundhedsstyrelsen giver et eksempel – se faktaboksen længere nede på siden.

Den anden pointe er den lange række regler, som de autoriserede sundhedspersoner skal overholde hver gang de står med en patient. Kritisk eller ej.

Den tredje pointe er, at du skal overholde Sundhedsstyrelsens skærpede udmeldinger f.eks. om at holde afstand og være dig bevidst om din pligt som autoriseret sundhedsperson til at begrænse smitterisikoen.

Hvordan skal du som fysioterapeut forholde dig til den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen:

 • Du skal som autoriseret sundhedsperson medvirke til at inddæmme smitterisikoen. Du skal overholde alle de generelle forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du selv er syg eller har symptomer på sygdom, skal du sygemelde dig.
 • Du skal fagligt vurdere alle dine patienter og vurdere, hvem der er kritiske. Hvis du er i tvivl, skal du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline.
 • Hvis patienten er i risikogruppe, skal du vurdere om risiko for smitte i mødet patienten, opvejer behovet for kritisk behandling.
 • Hvis du vurderer, at patienten skal have behandling, så skal du holde fokus på at holde afstand til patienten, holde fokus på skærpet hygiejne og rengøring af faciliteterne
 • Hvis din patient viser tegn på COVID-19, så skal du afbryde behandlingen.
 • Det er vigtigt at du som fysioterapeut journalfører dine beslutninger –både hvis patienten skal have behandling eller hvis patienten skal afvente behandling.
 • Det er vigtigt, at du som fysioterapeut italesætter det øgede fokus på hygiejne i denne tid og får patienten til at tage et medansvar og acceptere de ændringer i behandlingen, som dette må medføre.
 • Du skal løbende orientere dig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og efterlever disse

Skal genoptræningscentret eller klinikken lukke?

Det kan man ikke svare på i én sætning. Hvis man er ansvarlig for et behandlingssted, er man nødt til at følge proceduren ovenfor. Hvis man er autoriseret sundhedsperson f.eks. fysioterapeut, er man nødt til at følge proceduren ovenfor.

I en kommentar til retningslinjen siger formanden for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht:

”Retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen understreger den enkelte fysioterapeuts ansvar i den kliniske ræsonnering. Retningslinjen understreger også forsigtighedsprincippet."

"Jeg havde gerne set, at Sundhedsstyrelsen havde været mere tydelig, men jeg er ikke i tvivl om, at fysioterapeuter er kompetente til at foretage de vurderinger, som følger af autorisationsloven og den nye retningslinje."

"Hvis man som fysioterapeut er i tvivl om fortolkningen, så er det Danske Fysioterapeuters anbefaling, at man ringer til Sundhedsstyrelsen”.

Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
33 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Esben Riis Danske Fysioterapeuter

  Hej Daniel
  Tak for dit input og engagement. Det er vigtigt at dele erfaringer i denne tid. Vedrørende de tekniske løsninger er der forskellige GDPR-krav afhængig af, om det er en ydelse, der indeholder helbredsoplysninger eller ej. Zoom, Skype, Facetime og lignende er rigtig nemme og fleksible at bruge. Dem kan vi anbefale, når det handler om fx træningsydelser eller coaching/rådgivningsydelser til raske. Når det er ydelser til patienter (altså hvor man journalfører), så er der altid helbredsoplysninger involveret. Derfor skal hele set-uppet overholde persondatareglerne. Det er der heldigvis en del systemer, der gør. De er mere besværlige at arbejde i, men lige nu tester mange fysioterapeuter forskellige systemer, så vi hurtigt kan dele erfaringer og hinandens anbefalinger. På denne side kan man læse mere om forskellige systemer og finde tips til at komme i gang med videokonsultationer: https://www.fysio.dk/coronavirus/kom-godt-i-gang-med-videokonsultation-i-fysioterapipraksis

  Og man er altid velkommen til at kontakte mig (er@fysio.dk) eller en kollega for sparring eller hvis man har erfaringer at dele.

  Med venlig hilsen
  Esben Riis
  Danske Fysioterapeuter.
 • Daniel Ibsen

  Kære alle fysioterapeuter, Tina Lambrecht, og ledelsen i Danske fysioterapeuter.

  Jeg vil gerne hjælpe jer med onlinekonsultationer/videokonsultationer.

  Som det står i de nye retningslinjer i forhold til de rakke tiltag der skal iværksættes, hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der kommer ind i sundhedsvæsenet, så skal vi bruge telefonkonsultationer, videokonsultationer mv. og det bør udvides i videst mulige
omfang.

  Derfor ser jeg nu en mulighed for at hjælpe jer.

  Jeg er fysioterapeut og har erfaring med online forløb. Med min virksomhed AKTIV FOR LIVET har jeg i over et år arbejdet med digitale forløb og onlinekonsultationer.

  Jeg bruger programmet Zoom (som jeg også ved at andre sundhedsfaglige bruger), se her:
  http://bit.ly/33k7B2y

  Jeg håber jeg kan hjælpe jer med et introkursus eller lignende, eller til og med, til at vær med og tage nogle videokonsultationer, hvis I har brug for det.

  Kontakt mig via: info@aktivforlivet.com

  De bedste hilsner
  Daniel Grundström Ibsen
 • Jim Bøjstrup

  Fysioterapeuterne på plejehjem er ikke sendt hjem, men står i samme situation og skal vurdere hvorvidt der skal igangsættes behandling ved beboerne.
 • Brian Errbo-Jensen

  Flot og præcist skrevet, Dorte. Bravo...
 • Dorte Mølgaard

  "Du skal som autoriseret sundhedsperson medvirke til at inddæmme smitterisikoen". Det er det vigtigste.

  Så vi skal beskytte de sårbare og svage borgere i vores samfund, dermed tænker jeg langt det meste fysioterapi, kan vente til vi har mere sikre tider. Det betyder ikke, at det ikke kan have alvorlige konsekvenser for patienter, men konsekvenserne, ved at ikke at være med til at inddæmme smitteriskoen, er meget større.

  Det er også i solidaritet med det sundhedsfaglige personale på hospitalerne, som lige nu og i den nærmeste fremtid kommer til at arbejde i en ekstrem svær situation. Den bliver højest sandsynlig kortere og ikke så ekstrem, hvis alle er med til at inddæmme smitterisikoen.

  Derfor må vores fagforening hjælpe praksissektoren både med ydernummer og uden.
 • Tina Lambrecht

  Kære Stefan
  Der er kontakt til AC, derudover har vi kontakt direkte selv til Christiansborg.
  Mvh Tina Lambrecht
 • Kim Schousboe

  Kære Danske Fysioterapeuter,

  Et spørgsmål:

  Er der koordinering imellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi?

  Min holdning er som DSF klar, vi skal beskytte de sårbare og svage borgere i vores samfund, dermed tænker jeg rigtig meget fysioterapi kan vente til vi er i mere sikre tider.

  Samtidig skal vi som fagforening også værne om praksis som i øjeblikket er i knæ.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe

 • Stefan Kragh

  Nu må man ikke håbe SST´s udmelding bærer præg af et vis politisk manøvrerum, hvor manglen på en helt præcis anvisning, åbner for en senere politisk fortolkning af, at der var et muligt eksistensgrundlag i forhold til behandling af kritiske patienter, og hvor langt man så vil strække udbredelsen af en evt. hjælpende økonomisk hånd.

  Et lille spørgmål til sekretariatet: gør vi brug af AC´s hjælp, når vi henvender os i ministerierne, vedr. vores argumentation for støtte til de erhvervsdrivende?

  AC har jo allerede skrevet til ministeren ang. små videnstunge virksomheder, der ikke umiddelbart var omfattet af regeringens første økonomiske initiativer. Da vi er nye i AC familien, er de måske også lidt uerfarne med vores praksisfelt og brevet virkede mere rettet mod en medlemsskare af rådgivende ingeniører, end praktiserende fysioterapeuter.
 • John Bødker Olsen

  Skoler, institutioner, uddannelser lukker ned. Klinikkerne blev bedt om kun at behandle i kritiske tilfælde og ellers holde lukket.
  Nu må vi selv vurdere ud fra vores faglige kritiske ansvar, om den enkelte patient vil få et dårligere behandlings resultat, hvis behandling udsættes i længere tid. Selvfølgelig vil alle patienter få en nedgang i styrke, funktionsevne tab, arbejdsevne osv. og smerter.
  Jeg har svært ved at se mig selv arbejde med handsker og mund-bind på (mund-bind og sprit er udsolgt) og uden at være i ene rum med patient, og uden at være i tæt kontakt - mindre end 2 meter.
  Jeg har fysisk kontakt med patienten i 15 - 20 min!!!!
  Hvis en patient er smittet, og jeg bliver smittet - så videre giver jeg resten af dagen... - resten af ugen, - indtil jeg selv begynder at få lidt feber og lidt ondt i halsen - for jeg er jo ikke i risikogruppe - er kun 52 år og sund og stærk immunforsvar - Jeg er fysioterapeut!
  Det lugter af, at der ikke er penge nok også til at kompensere os.
  Men jeg vil hellere være hjemme, og ikke være med til at smitte flere uden at vide det.
  Jeg har selv en familie, som er hjemme, og jeg kan komme hjem og smitte dem ....
  Det er en svær balance.
  Hvis jeg bliver syg kan vi ikke leve af sygedagpengene i ret lang tid - jeg vil helst arbejde og gøre en forskel for mange patienter og opretholde økonomien. Men lige nu er det ikke forsvarligt at passe mit arbejde.
 • Sille Frydendal

  Pernille Tambour
  Du spørger, hvordan Danske Fysioterapeuter koordinerer med diverse arbejdspladser i forhold til udmeldinger.

  Danske Fysioterapeuter er i disse dage i kontakt med rigtig mange medlemmer på tværs af sektorer og arbejdspladser. Og det har vi været både før og efter, vi kendte udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen pr. 17 marts 2020.

  Derfor er vi bekendt med, at arbejdspladserne, offentlige såvel som private, tager en række forskellige foranstaltninger i brug for at imødekomme myndighedernes retningslinjer.

  Generelt er det den lokale ledelse, som har det overordnede ansvar for patientsikkerheden og skal foretage et konkret skøn og vurdering af, hvordan man bedst imødekommer sundhedsmyndighedernes anbefalinger - samt de retningslinjer, som er udstukket fra driftsherrerne, KL eller Danske Regioner. Der er således ingen klare rammer at henvise til ud over de udmeldinger, som er kommet fra Sundhedsstyrelsen.

  Med venlig hilsen
  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
Se flere
Indsend kommentar