Repræsentantskabsmøde aflyst

Nedlukningen i Nordjylland og manglende enighed om et virtuelt møde betyder, at repræsentantskabsmødet lørdag 7. november er aflyst. Næste møde bliver et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts.

Der var i forvejen lagt op til et meget anderledes repræsentantskabsmøde med ”biografopstilling” i mødesalen og individuelt anrettede måltider indtaget på pladserne. Men efter regeringen meldte ud, at beboerne i en række nordjyske kommuner bør blive inden for kommunegrænsen, så var et fysisk møde ikke længere en mulighed.

Der står ikke noget i Danske Fysioterapeuters vedtægter om, at det er muligt at afholde et virtuelt møde. Derfor ville det kræve enighed blandt alle repræsentanter at afholde mødet virtuelt. Da flere repræsentanter afviste dette, er mødet nu helt aflyst.

Konkret betyder det, at der ikke bliver repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter før til marts, hvor der i forvejen er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskab.

”Det er en ubehagelig beslutning at måtte aflyse et repræsentantskabsmøde, men alle skal være trygge ved, at vores møder foregår ordentligt. Når det ikke er tilfældet med et virtuelt møde, så må vi aflyse og udskyde, til vi kan mødes igen,” siger formand Tina Lambrehct.

Det betyder også, at overrækkelsen af Danske Fysioterapeuters Pris, der skulle være overrakt på mødet, i stedet bliver det på mødet i marts.

Virtuelt i fremtiden

Tina Lambrecht understreger dog, at hvis det fortsat ikke er muligt at mødes fysisk i marts, så må beslutningen om ikke at mødes virtuelt tages op igen.

”Jeg tror alle er enige om, at det klart er bedst at mødes fysisk, men repræsentantskabsmødet er Danske Fysioterapeuters højeste myndighed og lægger retningen for vores arbejde. Derfor er der også grænser for, hvor længe vi kan udskyde,” siger hun.

Det nu aflyste repræsentantskabsmøde var i forvejen kortet ned til en dag og en række store diskussioner om blandt andet praksissektoren og den politiske struktur udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts. Det skyldtes, at der på grund af covid-19 ikke har været mulighed for at diskutere emnerne ordentligt blandt medlemmerne.

Del eller udskriv siden
15 kommentarer