Retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet imod vanligt niveau i praksissektoren. I retningslinjen fraråder Sundhedsstyrelsen gruppeaktiviteter, præciserer reglerne for hjemmebehandling og fastholder, at telekonsultation skal være den primære konsultationsform. Retningslinjen understreger også, at der ikke skal bruges værnemidler, når der ikke er mistanke om COVID-19.

Siden regeringen og Folketingets partier torsdag nat indgik aftalen om delvist genåbning af aktiviteterne i bl.a. fysioterapipraksis, har Danske Fysioterapeuter afventet den retningslinje, der nu er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen erstatter den tidligere retningslinje til fysioterapeuter i praksissektoren om beskrivelse af kritisk funktion.

Stadig fokus på smittespredning – konkret og individuel vurdering

Den nye retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.

I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

 • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
 • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
 • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • påvirkning af livskvaliteten
 • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Man skal fortsat planlægge konsultationerne, så alle patienter håndteres på afstand. Sundhedsstyrelsen har også opfordret til, at man som sundhedsperson skal bede patienten vende siden til eller hovedet væk, hvis man skal tæt på.

Retningslinjen afviser ikke brug af hjemmebehandling og nævner specifikt behovet for behandling i hjemmet i forbindelse med ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Der er dog en række særlige hygiejnekrav, som skal overholdes i patientens eget hjem, disse fremgår af retningslinjen – og så gælder det, at patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 ikke skal ses ved hjemmebesøg.

Værnemidler

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgerer.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Reglerne om, hvordan man skal forholde sig ved tvivl om patientens smittestatus, fremgår af retningslinjen.

Patienter med COVID-19

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Læs hele retningslinjen her

Opdateret 20. april

Del eller udskriv siden
31 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Sille Frydendal

  Kære Lars

  Det væsentlige i forhold til vanlig aktivitet er, at det sker under samtidig hensyntagen til de smittereducerende tiltag, som også fremgår af retningslinjen. Et af disse tiltag er, som du nævner, at alle kontakter skal være telefonisk visiteret for at screene for COVID-19 symptomer.

  I og med, at retningslinjen retter sig mod hele praksissektoren, skal denne formulering ses i relation til eksempelvis åben konsultation hos de praktiserende læger, som ikke kan finde sted i den aktuelle situation.

  Den person, du/I sætter til at tale med patienterne, skal være klædt på til at spørge til symptomer og smitterisiko, som du kan læse mere om i Sundhedsstyrelsens generelle FAQ https://www.sst.dk/corona/FAQ

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
 • Lars Lewalski

  Er der er klog fra Danske Fysioterapeuter, som kan svare på det spørgsmål?
  I den reviderede udgave fra 4/5 står der, at al vanlig aktivitet kan finde sted, hvis ikke man på klinikken har kapacitetsudfordringer, og det kun er ved kapacitetsudfordringer, at man skal lave en konkret faglig vurdering. Det læser jeg som om, at hvis man ikke har kapacitetsudfordringer, så behøver man ikke visitere patienter fagligt over telefonen og i princippet kan starte forløb op på alle de patienter (hvis vi ser bort fra folk i risikogrupper), som henvender sig til klinikken. Dog bliver folk i telefonen selvfølgelig screenet for COVID-19. Er det rigtigt forstået?
  Altså er det nok, at sekretæren ved henvendelser screener for COVID-19 i telefonen, og der behøver ikke være en fysioterapeut som har vurderet patienten fagligt i telefonen inden forløbet påbegyndes?
 • Sille Frydendal

  Kære Sune

  Hvis du hentyder til de nye generelle anbefalinger om afstand i det offentlige rum på 1 meter, så har vi spurgt Sundhedsstyrelsen, om det har betydning for gruppeaktiviteter og holdtræning.

  Sundhedsstyrelsen har svaret, at anbefalingen om minimum 2 meter afstand stadig gælder for personer i særlig risiko og ved aktiviteter med kraftig udånding, fx fysisk anstrengelse. Begge dele kan gøre sige gældende ved fysioterapeutisk træning, og styrelsen holder derfor fast i de nuværende retningslinjer med sikring af minimum 2 meters afstand mellem deltagerne i gruppeaktiviteter indtil videre.

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Afdelingschef, Profession og Karriere
 • Sune Krogh Hansen

  Har i overblik over om Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne siden 04 maj? Jeg synes ikke opdateringe harmonere med med de seneste åbninger vi høre i medierne?
 • Gurli Petersen

  Kære Helene Herlow
  Ja, en baby tæller også for en person. Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at holdtræning, som det efter en faglig vurdering prioriteres at gennemføre, kan ske med maksimalt ti personer (inklusiv underviser/undervisere) ad gangen.

  Venlige hilsner
  Gurli Petersen, faglig konsulent
 • Helene Herlow

  Har lige et spørgsmål jeg håber jeg kan få lidt hjælp til herinde.
  I forbindelse med holdtræning er jeg så småt begyndt at lave udendørs træning med meget små hold - dvs 5-6 deltagere.
  Afstanden mellem deltagerne er ikke noget problem og vi anvender ikke nogen fælles redskaber undervejs.
  MEN... hvad med efterfødselstræning? Tæller baby med som en person ? Min umiddelbare tanke var at baby hørte til mor, særligt eftersom de kommer til at være i barnevogn det meste af tiden, men kan ikke finde nogen svar på SST´s hjemmeside eller andre steder?

  Hvad tænker I?

  Bedste hilsner herfra
 • Berit Elkjær

  De første 1-2 dage af Covid-19 sygdommen er som regel uden symptomer. Det vil jo sige, at både patient og behandler løber en risiko for at blive smittet uanset hvor meget vi spørger ind til patientens velbefindende. Vi har derfor indkøbt lukkede gode visirer til hele banden på vores klinik. I de situationer vi har brug for at komme tæt på patienten, spritter vi af, tager visir på og behandler. Patienten beskyttes og behandleren beskyttes. Dette anbefales også af Sundhedsstyrelsen til frisører og kosmetologer og vi synes, det giver rigtig god mening. Kan klart anbefales. Patienterne sætter meget stor pris på, at vi passer på dem på den måde.
 • Thomas Paulsen

  Jeg håber DF vil arbejde for at vores faggruppe tages med i betragtning når/hvis der skal testes personer i sundhedsvæsnet.
  Som praktiserende ser jeg i min hverdag personer i den sårbare gruppe både på klinikken og på hjemmebesøg , det være sig både ældre og multihandicappede !

  Det vil give en god tryghed for alle hvis vi som faggruppe ikke bliver overset i den sammenhæng !!
 • Sille Frydendal

  Kære alle i denne tråd

  Så er vores FAQ opdateret for så vidt angår, hvordan man skal agere som fysioterapeut under de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

  https://www.fysio.dk/radgivning-regler/coronavirus-det-skal-du-vide-som-fysioterapeut

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
 • Louise Beck

  Sidste uge var det min faglige vurdering, at der var et par individuelle konsultationer og et par hold med halveret deltager antal, der ikke kunne vente til 1. juli, så de var lidt i gang i træningssalen sidste uge.
  Det er stadig min faglige vurdering, at disse halverede hold er dem jeg vil have i gang denne uge. Er der nogen, der har en holdning til det? Jeg er i tvivl da det går stik imod "hold ikke kan anbefales".
  Under de individuelle konsultationer jeg havde i sidste uge, var der mindst to patienter, der stod for tæt på mig før anamnesen, så jeg fornemmede, at jeg indåndede deres udåndingsluft. Og der er ellers god plads i mit behandlingsrum! Denne uge skal jeg have en tape-stribe på gulvet, som kan signalerer god afstand. I disse situationer savnede jeg faktisk en maske. I træningssalen var det langt lettere at holde afstand og spritte maskineri af.
  Tak til John for at skrive, at det ikke er forbudt at træne. Men kan jeg tillade mig at fakturere holdtræning? Jeg synes det vil være fjollet, at have een deltager til træning i en stor træningsal, hvor vi plejer at være 8 deltager.
Se flere
Indsend kommentar