Skal patienten have superviseret træning eller en pjece?

Når patienter med knæartrose skal træne og have rådgivning kan det svare sig at tilbyde superviseret træning fremfor en pjece med gode råd. Det viser et nyt dansk studie med professor Søren Thorgaard Skou i spidsen.
Lægen kan med fordel sende patienten til et superviseret forløb hos fysioterapeuten fremfor at give patienten en pjece. Den superviserede træning kan nemlig betale sig, viser ny dansk forskning. Foto: iStock.

250 millioner mennesker i hele verden lider af knæartrose. Ud over at påvirke dagligdagen, fører knæartrosen til nedsat aktivitet og en øget risiko for at få livsstilssygdomme. I 2015 offentliggjorde en række danske forskere med fysioterapeut, professor Søren Thorgaard Skou i spidsen et studie, hvor de havde undersøgt effekten af at tilbyde patienter med moderat til svær knæartrose et forløb med patientuddannelse og træning, der kunne individualiseres til den enkelte patient.

Studiet viste, at forløbet havde bedre effekt på smerte og funktion end at udlevere en pjece med råd og øvelser. Det, forskerne ikke undersøgte i 2015, var, om superviseret træning også var omkostningseffektiv.

Nu har nogle af de samme forskere igen med Søren Thorgaard Skou i spidsen publiceret et nyt studie, der har set på de økonomiske konsekvenser af at tilbyde et superviseret forløb kontra en pjece.

Studiet, der er gennemført af forskere fra Syddansk, Københavns og Aalborg Universitet viser, at det er omkostningseffektivt at tilbyde et superviseret forløb med patientuddannelse og individualiseret træning til patienter med moderat til svær knæartrose.

Samme udgifter men mere effektiv

100 patienter med moderat til alvorlig knæartrose blev randomiseret til enten et forløb med patientuddannelse, træning, diæt og indlægssåler eller fik udleveret en pjece med rådgivning om sygdommen, symptomerne og hvordan de skulle takle dem.

Evalueringen efter 24 måneder var, at selvom udgifterne til de to interventioner næsten var den samme, så var det superviserede forløb mere omkostningseffektiv.

Forskergruppen består af både fysioterapeuter, læger og sundhedsøkonomer: Søren T. Skou, Ewa Roos, Mogens Laursen, Lars Arendt-Nielsen, Steen Rasmussen, Ole Simonsen, Rikke Ibsen, Arendse T. Larsen og Jakob Kjellberg.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer