Stilhed før stormen

Den sidste halvanden uge har fysioterapeuter på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital haft travlt med at forberede sig på at behandle patienter med corona. Hør to fysioterapeuters erfaringer, og om de anbefalinger, der er udarbejdet af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi til fysioterapeuter.
”Der er begyndt at komme patienter, men i forhold til, hvad vi forventer, er det stilhed før stormen. Men nu er vi klar til at gøre det, der skal til”, fortæller Linette Kofod, som er fysioterapeut på Hvidovre Hospital. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der er heftig aktivitet på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet. I halvanden uge har personalet forberedt sig på at tage imod mange patienter med corona, og nu venter alle blot på det store rykind.

En af dem er fysioterapeut Lue Drasbæk Philipsen, der er ansat i afdelingen og normalt behandler patienter med cystisk fibrose. Nu er hun en af de fysioterapeuter, der har mest erfaring med at behandle patienter med corona i regionen.

”Vores sædvanlige patienter blev i begyndelsen af epidemien udskrevet på grund af smittefare og behovet for ekstra sengepladser, og jeg havde derfor tid til at behandle patienter med corona. Jeg er vant til arbejde med patienter med respirationsproblematikker, så det var naturligt for mig sammen med lægerne i afdelingen at finde ud af, hvad jeg kunne bidrage med”, fortæller Lue Drasbæk Philipsen.

Ingen erfaringer at trække på

Da der endnu ikke er erfaringer med respirationsfysioterapi til disse patienter, må Lue Drasbæk Philipsen bruge sin viden og erfaring fra andre patienter med respiratoriske udfordringer.

”Typisk bruger vi de fleste af de redskaber, vi har i respirationsfysioterapien. Det drejer sig om lejringer, fokus på siddestillinger, indlæring af den dybe vejrtrækning, sekretmobilisering, pepfløjte, inhalationsbehandling og CPAP”, siger Lue Drasbæk Philipsen.

Patienterne på infektionsmedicinsk afdeling ligger på isolerede stuer, og man skal have specialtilladelse til at gå gennem den sluse, der adskiller afdelingen fra resten af sygehuset. I det isolerede afsnit skal der bæres værnemidler, og hvis patienterne f.eks. har brug for CPAP eller anden sekretmobiliserende respirationsfysioterapi, skal der benyttes et særligt værnemiddel, der yder ekstra beskyttelse mod alle de partikler, der kommer i rummet, når patienterne hoster og bevæger sig.

”For at spare værnemidler instruerer jeg sygeplejerskerne i, hvad de skal gøre, så patienterne får løsnet sekretet. Jeg fortæller også, hvordan de kan vejlede patienterne under inhalationsbehandlingen, så patienterne gør det bedst muligt. Kun med nogle af de svære tilfælde og efter behov, går jeg ind på patientstuerne”, siger Lue Drasbæk Philipsen.

Lue Drasbæk Philipsen har trukket i beskyttelsesdragten, som hun skal have på, når hun behandler patienterne på stuerne.
Lue Drasbæk Philipsen har trukket i beskyttelsesdragten, som hun skal have på, når hun behandler patienterne på stuerne.

Lue Drasbæk Philipsen understreger, at der ikke findes en typisk corona-patient og en behandlingstilgang, der dur til alle. Patientgruppen er meget forskellig, alt efter om de har andre sygdomme i luftveje eller andre steder, der komplicerer infektionen yderligere.

Patienter med corona behandles ikke kun på infektionsmedicinsk afdeling, men også på mange andre afdelinger på sygehuset. Fysioterapeuterne, der hører til disse afdelinger, skal stå for den respiratoriske behandling udover at genoptræne og behandle andre patienter, der er indlagt.

Har ofte stort behov for ilt

Patienter, der indlægges med corona, er typisk meget dårlige og er præget af, at de har svært ved at få luft. De er ofte bekymrede og indlægges med mange spørgsmål til deres lungesymptomer.

De indlægges typisk med omfattende respiratoriske komplikationer. Corona sætter sig primært i de små luftveje. Der er ophobning af væske i alveolerne og der kan ligge slim langt nede i lungerne. De har ofte et enormt iltbehov og kan både have tør hoste og hoste med slim.

”Vi skal lære patienterne at udføre lange dybe stød, og sørge for en lejring, så de kan få vejret. Vi skal til at afprøve, om de kan profitere af at ligge på maven, som vi har set i fjernsynet, de gør på de italienske sygehuse”, siger fysioterapeut Linette Kofod, som arbejder på Hvidovre Hospital.

Fysioterapeut Anne-Sofie Muusmann er på vej gennem slusestuen for at komme ind til isolationsstuerne. Hun normalt ansvarlig for hjerterehabiliteringen på Hvidovre Hospital. Hun har siden aflysning af hjerteholdene tilset patienter med Covid-19 på infektionsmedicinsk afdeling.
Fysioterapeut Anne-Sofie Muusmann er på vej gennem slusestuen for at komme ind til isolationsstuerne. Hun er normalt ansvarlig for hjerterehabiliteringen på Hvidovre Hospital. Hun har siden aflysning af hjerteholdene tilset patienter med Covid-19 på infektionsmedicinsk afdeling.

Alle fysioterapeuter i spil

Men det er ikke kun respirationsfysioterapeuter på de danske hospitaler, der i den kommende tid kommer til at behandle patienter med corona. Der er klargjort et helt sengeafsnit til patienterne, men de vil formentligt også komme til at ligge på flere forskellige afdelinger, hvor man vurderer, de hører til. Det bliver derfor fysioterapeuterne, der normalt går på disse afdelinger, der skal stå for behandlingen.

”Vi har gjort alt for, at svækkede patienter, der for eksempel har haft et hoftebrud, får ekstra fysioterapi, så vi kan udskrive dem hurtigst muligt. Fysioterapiens ambulante patienter er aflyst for at skaffe ekstra hænder, og de planlagte operationer er aflyst for at skaffe ekstra sengepladser til patienter med corona. Deres stuer sikres så meget som muligt og forsynes med det nødvendige udstyr”, fortæller Linette Kofod.

Alle fysioterapeuter på hospitalet har ydet en ekstra indsats og haft travlt med at intensivere behandlingen, afslutte patienter og klargøre værnemidler.

”Alle er kaldt på arbejdet og alle har ydet en kæmpeindsats. Ledelsen har kæmpet for at få svar på de mange spørgsmål, der er kommet fra fysioterapeuterne. De har sørget for daglige nyhedsopdateringer og har været rundt i hver gruppe for at besvare spørgsmål. Det er spørgsmål om, hvilken respirationsfysioterapi, der skal ydes, hvilke patienter, man skal prioritere skal have CPAP, og hvordan man skal håndtere værnemidlerne. Ledelsen har virkelig knoklet for at få det hele til at fungere”, siger Linette Kofod.

For en uge siden var der hektisk aktivitet med at få organiseret indsatsen og sikre, at alle fysioterapeuter kan yde den bedste behandling for både patienterne med corona og andre patienter, der indlægges på hospitalet.

”Der er begyndt at komme patienter, men i forhold til, hvad vi forventer, er det stilhed før stormen. Men nu er vi klar til at gøre det, der skal til”, fortæller Linette Kofod.

Opfølgning: Nyt interview med Linette og Lue

Situationen ændrer sig hurtigt, og det har betydning for fysioterapeuterne på afdelingerne. Interviewene er gennemført og afsluttet fredag den 20. marts kl. 10. Vi følger op med et interview med Linette og Lue, hvor de fortæller, hvordan situationen er nu, hvor der er blevet indlagt flere patienter med corona på afdelingerne.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar