Stort fald i udgifterne til fysioterapi

Behandlingsaktiviteten i praksissektoren er faldet kraftigt i 2020. Fysioterapeuter bør vurdere om en ekstraordinær behandlingsindsats kan hjælpe patienter, som har fået afbrudt eller forsinket deres behandlingsforløb.

Tal for 1. halvår af 2020 viser, at udgifterne til almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er faldet voldsomt - nemlig med mellem 25% og 36% i forhold til samme periode året før.

Faldet i behandlingsaktiviteten og dermed i regionernes og kommunernes udgifter skyldes tydeligt covid-19. Faldet er størst i marts, april og maj, hvor klinikkerne måtte begrænse aktiviteten grundet smittefare. Tallene viser også, at behandlingsaktiviteten i juni 2020 mere eller mindre er tilbage på normalt niveau for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

Det store fald i behandlingsaktiviteten betyder, at udgifterne ligger langt under udgiftsrammerne på alle tre specialer i 1. halvår 2020. De lave udgifter hidtil i 2020 åbner mulighed for, at fysioterapeuterne inden for overenskomstens udgiftsramme resten af året giver intensive behandlingsforløb til de patienter, hvor det giver faglig mening. 

”Vi ved, at hurtig hjælp er afgørende for mange af vores patienter. Når de ikke har kunnet få det, så er der god grund til at overveje, om man har patienter, der kan indhente det tabte gennem intensive forløb,” siger Tina Lambrecht, som er formand for Danske Fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter har stillet forslag til Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at udgiftsrammerne for 2020 og 2021 opgøres på en måde, så der bliver bedre mulighed for at fortsætte afviklingen af den opståede patientpukkel i 2021.

Læs mere om udgiftsudviklingen i forhold til de økonomiske rammer, om muligheden for at give patienterne intensive forløb i 2020, og om vores forhandlinger med RLTN

Del eller udskriv siden
2 kommentarer