Stort træk på hjælpepakker

Opgørelse viser, at hjælpepakkerne i foråret gav 65 % af de ansatte i praksis lønkompensation. Det understreger, hvor hårdt fysioterapien blev ramt af corona.
Foto: iStock

Fysioterapien blev ligesom resten af landet hårdt ramt af de covid-19-relaterede nedlukninger i foråret. Det ramte mange fysioterapeutklinikker hårdt på økonomien og de måtte i mange tilfælde sende personale hjem.

Faktisk har cirka 65 % af de ansatte været omfattet af lønkompensationsordningen og over 65 % af de selvstændige heriblandt mange lejere har modtaget kompensation for tabt omsætning. Begge de to ordninger er nu udfaset, men tallene viser hvor vigtige ordningerne har været for fysioterapeuterne.

Tallene er opgjort og publiceret i den økonomiske ekspertgruppes rapport om udfasning af hjælpepakker. Her fremgår det også, at fysioterapibranchen er af de brancher, der har brugt hjælpepakkerne mest.

Påvirkede udformningen

Det stod tidligt klart, at mange fysioterapeuter ville få brug for de statslige hjælpepakker under corona. Derfor lagde Danske Fysioterapeuter også mange kræfter i at påvirke udformningen af ordningerne. Danske Fysioterapeuter arbejdede politisk direkte og i samarbejde med andre organisationer på at sikre at både selvstændige og små og store klinikker kunne opnå en rimelig kompensation og at ingen faldt helt uden for ordningerne.

"Selvom ikke alt blev præcis som vi kunne ønske os, så gjorde vores eksempler på de udfordringer vores medlemmer stod med stort indtryk på politikerne og resulterede i vigtige justeringer af lovgivningen," siger formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht.

Konkret betød det blandt andet, at grænsen for faste omkostninger blev halveret til kr. 12.500 over 3 måneder, hvilket har gjort, at mange bibeskæftigede fysioterapeuter også kunne få dækning. I tidlige udkast var der lagt op til at kun klinikejere med færre end 10 ansatte kunne få kompensation for mistet omsætning. Det lykkedes sammen med andre organisationer at udfordre den grænse – og den blev hævet til 25 personer.

Desuden var Danske Fysioterapeuter med til at sikre etableringen af en ordning for såkaldte kombinatører, der er freelancere eller selvstændige der både har A- og B-indkomst.

Brug erfaringerne

I sidste uge (d. 27/10) blev det besluttet af forlænge de eksisterende hjælpepakker for virksomheder og selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud mv. Da fysioterapiklinikker er åbne igen, så får det ikke umiddelbart betydning for fysioterapien, men ordningerne er på plads, hvis en eller flere klinikker skulle blive ramt af tvangslukning.

"Forhåbentlig får vi slet ikke brug for yderligere hjælpepakker til fysioterapien, men vi befinder os i en periode med stor usikkerhed, og derfor følger vi fortsat udviklingen tæt," siger Tina Lambrecht og fortsætter:

"Til forskel fra nedlukningen i marts har vi denne gang vigtig erfaring at trække på og mulighed for at forberede os på forskellige scenarier, herunder mulighederne for økonomisk sikring af erhvervslivet, hvis det skulle bluse op igen lokalt eller regionalt."

Model for sikring

Danske Fysioterapeuter mener, at et element i denne forberedelse bør være en model for økonomisk sikring af praksissektoren ved eventuelt kommende lokale eller regional covid-19-udbrud. Det kunne være i form af lovning på en genaktivering af de relevante kompensationsordninger tidsmæssigt og geografisk afgrænset ved eventuelt kommende regionale udbrud.

En sådan udmelding om støtte – hvis sektoren igen skulle blive ramt af nedlukning – vil skabe tryghed og fjerne en væsentlig usikkerhed for praksissektoren og dermed have betydning for fastholdelse af arbejdspladser og investeringer mv. Særligt af hensyn til patienterne er det vigtigt, at aktivitetsniveauet på fysioterapiklinikkerne opretholdes.

Temaside om hjælpepakker til fysioterapipraksis

Den økonomiske ekspertgruppes rapport vedr. udfasning af hjælpepakker (pdf)

Aftale om udvidelse af hjælpepakker fra 27. oktober (pdf)

Del eller udskriv siden
0 kommentarer