Sundhedsfaglig videndeling om COVID-19

Alle sundhedsfaglige medier samler viden om håndtering af COVID-19 og opdaterer løbende deres informationer. Men hvad skal man følge? Vi har valgt at omtale enkelte af dem og opfordrer alle til at supplere listen over relevante steder, fysioterapeuter kan holde sig opdaterede på COVID-19.

Ud over Sundhedsstyrelsens løbende informationer til danskere og dansk sundhedspersonale om håndtering af COVID-19, har en lang række videnskabelige tidsskrifter været hurtige til at producere artikler og samle viden om behandling af kritisk syge patienter. De fleste medier har fri adgang til artiklerne.

Vi har udvalgt et udpluk af tidsskrifter, databaser, patientorganisationer, som bringer sundhedsfaglige artikler om COVID-19.

Bruger du andre kilder til at holde dig opdateret, kan du skrive om dem i kommentarfeltet nedenfor. Fortæl gerne, hvorfor du netop har valgt dem, og hvad man især kan finde her.

Videnskab.dk

Har du brug for en hurtig gennemgang af corona-virussen, inden du kaster dig over mere videnskabelige artikler, kan du bruge Videnskab.dk's beskrivelse af corona-virussens vej ned til lungerne. Gennemgangen kan måske bruges til patienter og andre, der har brug for en letforståelig og samtidig videnskabelig funderet beskrivelse af corona-virussen.

Videnskab.dks nyhed om smitteveje

Sundhedsstyrelsen

Det er vigtigt, at alle sundhedsmedarbejdere kender Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Informationsmængden er meget stor, og det er derfor ikke mærkeligt, hvis fysioterapeuter føler, de har travlt med overhovedet at følge med.

Sundhedsstyrelsen samling af nyheder og anbefalinger

Ugeskrift for Læger

Vil du helst læse artikler på dansk, kan du også følge Ugeskrift for Lægers dækning af COVID-19-epidemien. Her kan du være sikker på, at artiklerne er vinklede til danske forhold og er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Du finder Ugeskriftets COVID-19 dækning her

Lancet

Det videnskabelige tidsskrift Lancet har introduceret et ressourcecenter med artikler, debatindlæg og kommentarer mv, der skal holde sundhedsarbejdere opdaterede på den sidste nye viden om behandling og håndtering af COVID-19. En ny artikel fra fredag i sidste uge skitserer fx helt overordnet behandlingen af patienter med ARDS (Adulte Respiratory Distress Syndrome).

Find ressourcecenteret her

Cochrane

Også Cochrane-databasen har fokus på COVID-19. Af gode grunde kan man ikke på nuværende tidspunkt gennemføre systematiske litteraturgennemgange af studier om COVID-19. Cochrane har derfor samlet ældre reviews af relevans for behandlingen af patienter med respiratoriske udfordringer.

Som i Lancet er materialet frit tilgængeligt. Flere reviews i dette særtema har fokus på forebyggelse af smitte med håndvask, værnemidler og ændret adfærd. Indholdet på siderne bliver løbende opdateret.

COVID-19 i Cochrane-databasen

Se video der giver et overblik over temaer i Cochranes særtema

Patientorganisationernes råd

En række patientgrupper har specielle udfordringer i forbindelse med epidemien.

Det gælder blandt andet patienter med muskelsvind, der i forvejen har udfordringer med respirationen. Center for Muskelsvind har samlet en lang række gode råd til patientgruppen:

Se gode råd til patienter med muskelsvind

Hjerteforeningen har publiceret et hjemmetræningsprogram til patienter med hjerteproblemer og har informationer til patienter og sundhedspersonale.

Find oplysninger om COVID-19 på Hjerteforeningens Fagnet

Selvom gigtsygdommen ikke nødvendigvis rammer lungerne, vil for eksempel den immundæmpende behandling have betydning for, hvor udsatte patienter med gigt er i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om gigt og COVID-19

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Vibeke Pilmark

  Hej Kirsten
  I denne nyhed har vi ikke inkluderet anbefalinger fra de faglige selskaber, men kun databasers og tidsskrifters fokus på Covid-19.

  I nyheden 'Corona: Brug fysioterapeuternes kompetencer', som er publiceret i dag, kan du finde Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapis anbefalinger til fysioterapeuters håndtering af patienter med COVID-19. Selskabets anbefalinger er også publiceret sammen med nyheden ’Stilhed før stormen’ fra den 20. marts.

  Vi afventer, at Dansk Lungemedicinsk Selskab offentliggør deres retningslinjer.

  Venlige hilsner
  Vibeke Pilmark, faglig redaktør, Danske Fysioterapeuter
 • Kirsten Reetz

  Hvor i alverden blev retningslinierne ang. "anbefalet fysioterapi til Covid19" af? og andre
Indsend kommentar