Træning skal forebygge og behandle diabetes

Fysioterapeutisk behandling og træning kan sikre bedre sundhed og højere livskvalitet for de ca. 200.000 danskere med diabetes 2. Men alt for få diabetikere får de træningstilbud, de har brug for, understreger Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuters formand.
Foto: iStock.

I dag har ca. 200.000 danskere diabetes 2, og alt tyder på, at det tal kan blive fordoblet inden for en kort årrække. Derfor er det uholdbart, at mange diabetespatienter ikke får målrettede tilbud om træning som en del af deres behandling.

”Hele 40 pct. af diabetespatienterne må lige nu kigge i vejviseren efter støtte til sund kost og træning. Det er paradoksalt, når nu vi ved, at netop kost og motion er nøglen til et godt liv med diabetes 2”. Det siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht, som 16. januar deltog i det politiske topmøde om Diabetes på Christiansborg.

”Fremtiden ser dyster ud, med mindre vi griber det noget anderledes an. Vi kan jo se, at mange patienter lige nu falder ned mellem tre stole: Sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. Det er bekymrende, for hvis vi har det lange lys på, kommer vi ikke uden om at forholde os til en kolossal stigning i antallet af diabetes 2-patienter”, siger hun.  

Tina Lambrecht understreger, at Danske Fysioterapeuters medlemmer står klar til at hjælpe endnu flere diabetikere – også dem, der ikke motionerer til daglig eller mangler forudsætninger for selv at skabe en sundere livsstil.

Fysioterapi kan sikre gode liv med diabetes

Målet med det politiske topmøde om diabetes var at drøfte den Nationale Diabeteshandlingsplan, der blev vedtaget i november 2017. Dengang afsatte folketinget 65 mio. kr. frem mod 2020 til at styrke indsatsen på diabetesområdet. Pengene skulle styrke forebyggelse, sikre tidlig opsporing af diabetes og målrette behandlingen til den enkelte. Men op imod 40 pct. af diabetikerne får ikke tilbud om den hjælp, de har brug for.

”Det er rigtig ærgerligt, at så få patienter reelt har adgang til kommunale tilbud om at afhjælpe diabetes gennem fx fysioterapi. Det må ikke være postnummeret, der afgør, om man får et godt og langt liv med diabetes, men det er tydeligt, at ikke alle kommuner gør nok for at få de mest sårbare grupper til at benytte sig af træning som led i behandlingen”, siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at problemet kan løses gennem mere sammenhængende behandlingsforløb, hvor flere parter er i spil. Dels skal læger helt konsekvent henvise diabetespatienter til rehabilitering, og dels skal kommuner overveje, om de kommunalt ansatte fysioterapeuter har tid nok til at rådgive og motivere de mere sårbare diabetespatienter til at deltage i træning og undervisning.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar