Uddannelsessteder inviterer til åbent hus og konstruktiv dialog

AFLYST // Uge 17 åbner fysioterapeutuddannelsen dørene for alle interesserede i fysioterapeutuddannelsen anno 2020. Initiativtagerne håber på åben og konstruktiv dialog om uddannelsen.
Uddannelsesleder på UCNfys og formand for Uddannelsesledernetværket, Dorte Drachmann, håber, at rigtig mange lægger vejen forbi uddannelsesstederne til en åben og konstruktiv dialog. Pressefoto.

Aflyst!
Arrangementet er aflyst på grund af corona-krisen

Fysioterapeutuddannelsen slår dørene op i uge 17. Initiativet til arrangementet er taget af Uddannelsesledernetværket for fysioterapeutuddannelsen.

Formålet er at åbne dørene for alle interesserede fysioterapeuter og øvrige eksterne samarbejdspartnere og give indblik i fysioterapeutuddannelsen anno 2020. Derudover vil initiativgruppen skabe dialog om nutidens og fremtidens fysioterapeutuddannelse.

Det fortæller uddannelsesleder på UCNfys og formand for Uddannelsesledernetværket for fysioterapeutuddannelsen, Dorte Drachmann.

”Er du nysgerrig på fysioterapeutuddannelsen anno 2020, så kom til åbent hus. Her vil du kunne møde de mange aktører i og omkring uddannelsen. Eksempelvis adjunkter, lektorer, kliniske undervisere, studerende, repræsentanter fra studieråd og uddannelsesudvalg, samt ledelsen”, siger Dorte Drachmann.

Varierende programmer

Arrangementet ved de enkelte uddannelsessteder finder sted i 2020 og 2021 og programmerne kan variere, så orienter dig lokalt om det konkrete program.

Der vil være mulighed for både at få indsigt i og være i dialog om uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen, curriculum, forsknings – og udviklingsaktiviteter, se campus og professionslokaler og laboratorier, få indsigt i studiemiljø og didaktikken, samarbejdet på tværs af det kliniske og det teoretiske del af uddannelsen, prøver ved uddannelsen, samarbejdet med censorformandsskabet, dimittendprofilen og dimittendernes vej til første job etc.

Uddannelsen håber med initiativet at rigtig mange vil lægge vejen forbi, således at der kan skabes en åben og konstruktiv dialog om:

 • Hvor bevæger professionen og den uddannelse sig hen?
 • Hvilke vækstområder tegner der sig for professionen?
 • Hvad vil det sige at arbejde med et forsknings – og professionsbaseret curriculum?
 • Sammenhæng og transfer mellem grunduddannelse, forskning og efter – og videreuddannelse
 • Hvilke kernekompetencer er bærende?
 • Impact og forskning?
 • Internationale tendenser og UAS, er det vejen frem?
Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Heidi Marie Brogner

  Som lektor på UCN håber jeg, at nogle af jer også slår vejen forbi uddannelsen denne dag for at snakke faglighed - og ikke kun politik. Det er nemlig det vi arbejder med til daglig og brænder for. Det kunne bl.a. være spændende at dele perspektiver på hvor professionen og dermed også uddannelsen har bevæget sig hen og hvilke retninger der ligger forud. Og hvordan arbejdet med et forsknings – og professionsbaseret curriculum folder sig ud i hverdagen.

  MVH Heidi Marie Brogner
 • Jens Olesen

  Hvis gennemførelsesprocenten er omkring 60 procent - så reducer uddannelsesindtaget med 40 procent - og øg gennemførselsprocenten ved at optage de "rigtige" - så passer pengene ;-)
 • Uffe Holmsgaard Rasmussen

  Hej Pernille Christensen: Hvad er gennemførelses procenten på i følge dig?
  Og hvad er flot? Hvilket UC snakker vi om eller er det et gennemsnit?

  Husk her på at tælle de som rent faktisk gennemfører 3½ års studie og ikke kun de som fuldfører første års studie. Jeg har personligt ikke set de seneste tal, men sidst jeg spurgte til det var den på ca. 60% eller værre, derudover var dimittend arbejdsløsheden opadgående stigende til 20% fra 17% på landsplan (opgjort 2018).

  Mvh
 • Pernille Christensen

  Især optaget på uddannelsen og heraf gennemførelsesprocenten (som er virkelig høj og flot!) vil være interessant at diskutere set i forhold til antal ledige stillinger, fast arbejde og jobmuligheder efter endt uddannelse generelt.

  I forhold til mange andre uddannelser, hvor det (nærmest altid) er en selvfølge med fast arbejde efter endt uddannelse, må det også sige en ting eller to omkring fysioterapifaget - der bliver uddannet alt for mange i forhold til for få stillinger. Det kan ikke være rigtigt, at man de første mange år af sit nye arbejdsliv skal kastes rundt i det ene vikariat efter det andet. Det er utroligt hårdt at skulle starte "forfra" - nogle gange flere gange på et år - at skulle lære og forholde sig til: nye arbejdsopgaver og -områder, nye kollegaer, nye rutiner, nye omgivelser osv.

  Det vil være interessant at høre, hvad UC'erne og de fremmødte har af synspunkter i forhold til ovenstående.
 • Jens-K Skaaning

  I Sverige tager fysioterapeutuddannelsen 3 år. Til gengæld er der ofte krav om 2-3 års relevant erfaring inden man får lov til at forsætte den boglige udvikling. https://www.fysioterapeuterna.se/In-English/Education/

 • Morten Topholm

  Der er al mulig grund til at have stor respekt for indholdet i Fysioterapiuddannelsen. Det ændrer ikke på at man trods ønske om konstruktiv dialog og må leve med relevant kritik.

  Den mangler fortsat at Bachelor uddannelserne bliver til B of Science (Bsc), så uddannelserne bliver 100% kombatible med universiteterne ikke kun nationalt også internationalt, så man ikke er "låst" til Danmark

  Overbygningsuddannelser bør udelukkende foregå på universiteterne - UC'erne kan ikke lave internationalt anerkendte uddannelser på MSc niveau - og vi skal ikke stræbe herefter og få to universiteter. Reelt burde UC forsøge at smelte sammen med Universiteterne på sigt.

  Optaget på Fysioterapiuddannelserne vedbliver at være et problem, som skolerne er med til at fastholde, og "nye erhvervsområder" har vist sig at være i SoSu retningen på manglen på hænder her - det er ikke godt for faget. Derudover arbejder mange fysioterapeuter delvist med fysioterapi eller helt med andre områder, og tæller derfor ikke med i de såkaldte 2% arbejdsløshedsstatistik.
  Idag er vi som fag pga. det store optag ved at lave en hel generationaf "working poor". Føler UC'erne er medansvar her?

  Det mindste lille skridt fra UC'ernes side om at fysioterapiuddannelsen skal indeholde plejekompetencer vil være en udvanding af faguddannelsen, og bør fører til at man langt mere aktivt end idag skal arbejde for ar fysioterapiuddannelsen helt bør flyttes til Universiteterne.

  Men jeg kommer da gerne til en sådan dag, og for at høre hvad UC'erne vil gøre ved de mange alvorlige problemer som faget står overfor.

  MVH Morten Topholm
Indsend kommentar