"Vi står over for en kæmpe arbejdspukkel"

Tina Lambrecht forventer stort pres på al genoptræningen, når coronakrisen klinger af.

Rigtig mange tidligere covidpatienter har et akut behov for fysioterapeutisk behandling. Det gælder i særdeleshed patienter, der har ligget i respirator, men det gælder også andre, som har været indlagt eller blot i hjemmekarantæne under sygdommen. Derfor imødeser Danske Fysioterapeuter et betydeligt behov for behandlinger til patienter, der er svækkede af enten covid eller af fraværet af behandling og træning.

”Coronakrisen betyder, at langt over 150.000 behandlinger aflyses i private praksisser hver uge. Samtidig udskydes tusindvis af operationer på sygehusene, og dermed udskyder man også den genoptræning, der er nødvendig efter operationerne. En konsekvens af krisen er altså, at vi snart står over for en kæmpe arbejdspukkel, og oven i den almene fysioterapi kommer genoptræning af tidligere smittede covidpatienter,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Patienters tilstand forværres

Også Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, forudser et øget behov for fysioterapeutisk behandling på den anden side af coronakrisen. Foreningen har netop gennemført en brugerundersøgelse, hvor lidt over 1.000 gigtpatienter har besvaret en række spørgsmål om, hvordan de træner under coronakrisen. Undersøgelsen viser blandt andet, at 77 procent af deltagerne oplever en negativ forandring i deres funktionsniveau, fordi de ikke kan træne, som de plejer.

”Mange af vores patienter får vederlagsfri fysioterapi. Vi ved, at en del forsøger at træne på egen hånd, og nogle af dem kontakter også deres fysioterapeut for at få råd og vejledning over telefonen eller via videokonsultation,” fortæller Mette Bryde Lind.

”Men det er langt fra alle, der har den mulighed og det overskud, og der er ingen tvivl om, at rigtig mange vil få brug for målrettet og individuel genoptræning, hvis de skal genvinde det funktionsniveau, de havde, inden coronaepidemien satte en stopper for træningen i klinikkerne.”

Formand: Behov for flere fysioterapeuter

Manglende fysioterapeutiske behandlinger og træning sætter ikke bare patienternes udvikling i stå, den forværrer ofte deres tilstand, understreger formand Tina Lambrecht. Derfor er situationen meget alvorlig for patienterne og dermed for sundhedssektorens håndtering af patienterne i mange måneder frem, siger hun.

”Vil man indhente det forsømte, skal der en helt ekstraordinær indsats til. Ofte betyder udskudt behandling nemlig, at patienter oplever mere komplicerede og længere behandlingsforløb, end de ellers ville. Samtidig ser vi en ny type patienter med et stort behov for fysioterapeutisk behandling – nemlig patienter, der har haft covidinfektioner. Summa summarum er, at vi vil se et enormt behov for fysioterapeutisk behandling,” siger Tina Lambrecht.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
5 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Ann Sofie Orth

  Kære Mette

  Det er korrekt, at forudsætningen for at suspendere frit valg er, at fysioterapeuterne er indgået i beredskabet ifm corona. I øvrigt udløber bekendtgørelsen og dermed hjemlen 1. juli.

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth, chef for politik
 • Mette Tell

  I fagbladet står at Frit valg er sat i stå frem til d. 1. januar 2021. Jeg kan heldigvis se i har ændret det i artiklen herinde. Men som jeg forstår, jf. bekendtgørelsen fra 4. april 2020, så er den ikke sat i stå. Det er kun i de tilfælde hvor personalet skal bruges til "kritiske opgaver" i forbindelse med COVID-19 (kan ikke huske den korrekte ordlyd) at Frit valg er sat i stå. Benyttes personalet ikke til disse opgaver, skal loven om Frit valg overholdes. Er det ikke korrekt forstået?
 • Sille Frydendal

  Kære Tina og Jeppe

  Vi er bestemt opmærksomme på behandlingsbehovet hos de meget svækkede borgere på plejehjem. Vi er i dialog med flere af patientforeningerne, der – ligesom Gigtforeningen – fortæller, at deres medlemmer oplever store og negative konsekvenser af den udskudte fysioterapeutiske behandling. Derfor kan det være fagligt velbegrundet at genoptage behandlingen samtidig hensyntagen at reducere smitte for særligt sårbare målgrupper.

  Det er den lokale ledelse, som har ansvaret for patientsikkerheden og skal foretage det konkrete skøn og vurdering af, hvordan man bedst imødekommer sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at I vil skulle i dialog med ledelsen på de plejehjem, hvor I normalt kommer, for at drøfte hvordan behandlingen kan genoptages patientsikkert.

  Der er fra myndighederne side ikke udgået en melding om, at kommunale terapeuter skal overtage de behandlingen på plejehjem, som tidligere er varetaget af privatpraktiserende fysioterapeuter. Dog ved vi, at der er skærpede forholdsregler alle steder for at sikre patientsikkerheden ved at skærme for adgang til beboerne.

  Med venlig hilsen

  Sille Frydendal
  Chef for Profession og Karriere
 • Tina Jensen

  Jeg vil gerne knytte en kommentar til Jeppes opslag....jeg er privatpraktiserende i Køge og har også hjemmepatienter på kommunens plejecentre. I sidste uge blev jeg kontaktet af en pårørende, som gerne ville have mig til at uddybe, hvilken slags behandling/træning jeg lavede med borgeren, for nu blev de kommunale fysioterapeuter sat på opgaven hos de mest tiltrængte borgere, hvilket sygeplejerske på plejecentret kunne bekræfte....hvad sker der lige her. Privatpraktiserende som kender borgeren, må ikke komme ind på plejecentrene, men kommunalt ansatte fysioterapeuter må pludselig gerne. Den retningslinie har jeg ikke fundet nogen steder.....
 • Jeppe Knygberg

  Jeg håber at Danske Fysioterapeuter arbejder hårdt på en plan for, at de praktiserende fysioterapeuter, der kommer til patienter på kommunale plejecentre og regionale hjerneskadecentre igen snart kan være behjælpelige. Der er lukket ned for al behandling, og meldingerne herfra er dystre. Funktionsniveauet på disse patienter er efterhånden alarmerende, er meldingerne fra de ansatte på centrene, og ved nogle patienter er der kraftig tvivl, om de overhovedet kan komme på niveau som da de blev opstartet med deres behandling. Arbejdes der på en dispensationsordning, så praktiserende fysioterapeuter udefra får adgang, eller alternativt om man må øge aktiviteten på disse centre efterfølgende, og lægges der fornødent pres på de relevante beslutningstagere? Vi skal under ingen omstændigheder være med til at øge risikoen for smittespredning, men vi skal stadig tage hensyn til de svageste af vores borgere, og sikre at de ikke bliver efterladt til en uoprettelig situation efterfølgende. Mvh.
Indsend kommentar