Bachelorprisen 2021: Borgere skal vurdere kommunale fysioterapeuters indsats

Vinderne af årets Bachelorpris blev fysioterapeuterne Sean Hartwell, Nicoline Alkærsig Madsen, Andreas McLaughlin og Grace Macaree. De vandt med et spørgeskema til borgere, der skal vurdere kommunale fysioterapeuters indsats.
Vinderne af årets Bachelorpris blev fejret på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Regionsformand i Danske Fysioterapeuter, Stine Bøgh Pedersen, overrakte prisen, som er på 25.000 kr. På billedet ses Andreas McLaughlin, Sean Hartwell og Grace Macaree. Desværre kunne Nicoline Alkærsig Madsen ikke deltage ved prisoverrækkelsen.

Årets Bachelorpris har hele fire vindere: Det er Sean Hartwell, Nicoline Alkærsig Madsen, Andreas McLaughlin og Grace Macaree, som dimitterede fra Professionshøjskolen Absalon i januar i år.

De vinder prisen for artiklen "Borgeroplevet kvalitet i kommunal fysioterapeutiske genoptræning - Udvikling af et spørgeskema”.

De fire tidligere studerende har i deres projekt udviklet et dansksproget spørgeskema, som skal belyse kvaliteten i den kommunale fysioterapeutiske genoptræning – set fra borgernes perspektiver.

Spørgeskemaet består af 15 spørgsmål, som undersøger fysioterapeutens kompetencer, relationen mellem fysioterapeut og borger samt borgerens ressourcer.

Artikel blev valgt som vinder af et enigt bedømmelsesudvalg. I begrundelsen skrev udvalget bl.a.: ”Processen med at udvikle et så grundigt spørgeskema til brug hos kommunerne er af langt højere kvalitet, end hvad man kan forvente af professionsbachelorer.”

Overrækkelse af prisen

Prisen på 25.000 kr. blev overrakt af Stine Bøgh, Regionsformand i Danske Fysioterapeuters Region Sjælland, i forbindelse med med dimissionen på Absalon Campus Roskilde.

Stine Bøgh gav vinderne følgende ord med på vejen:

”Det er en ekstra stor ære for mig at overrække prisen, da prisvinderne har valgt at skrive om kvalitetssikring af fysioterapien med særlig vægt på den borgeroplevede effekt.  Det er et særligt godt udgangspunkt, fordi vi må aldrig glemme at fysioterapien er til for patienter og borger.”

Vinderartikel og interview

Læs vinderartiklen (pdf)

Læs interview med vinderne i Fysioterapeuten

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer