Bachelorprisen

Bachelorprisen tildeles hvert år den bedst vurderede artikel, skrevet på baggrund af et bachelorprojekt. Prisen er på 25.000 kr.

Bachelorprisen har til formål at anerkende værdien af den store mængde viden, som produceres af studerende under uddannelse til fysioterapeuter.

Prisen gives til bedst vurderede artikel, der udarbejdes på baggrund af eget bachelorprojekt.

Prisen uddeles én gang årligt og er på 25.000 kr.

Deadline Bachelorprisen 2020

Deadline for næste Bachelorpris-konkurrence er den 20. februar 2020.

Hvem kan komme i betragtning

Studerende, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter og som på forhånd har sikret sig, at bachelorprojektets resultater må publiceres på fysio.dk.

Det er muligt at deltage i  Bachelorprisen samme år, som du afleverer dit bachelorprojektet og året efter.

Det er også muligt at deltage med artikler skrevet på baggrund af et tværfagligt bachelorprojekt. Fysioterapeuten skal være medlem i Danske Fysioterapeuter og præmien kan kun udbetales til de(n) af forfatterne, der er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Spørgsmål til artiklen

Faglige spørgsmål til artiklen vedr. indhold, længde og evt. dispensation for længde skal sendes til faglig redaktør, Vibeke Pilmark på vp@fysio.dk

Artiklens udformning

Artiklen udarbejdes i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters manuskriptvejledning til De Studerendes Pris. Artiklen kan skrives på både dansk og engelsk.

Den færdige artikel indsendes elektronisk i henhold til de retningslinjer for indsendelse, der også er beskrevet i manuskriptvejledningen. Artiklen sendes til Vibeke Pilmark, vp@fysio.dk

Prisoverrækkelse og publicering

Prisen på 25.000 kr. overrækkes oftest på vindernes tidligere uddannelsessted i forbindelse med dimissionen for forårets nyuddannede fysioterapeuter i juni måned.

Vinderartiklen vil samtidig blive publiceret på fysio.dk.

Manuskriptvejledning til Bachelorprisen

Tjekliste til følgebrev og artikel

2019

Trine Grøbbek Hamborg: Faktorer af betydning for Fear og Falling hos ældre

2018

Anne Blikdal, Tommy Heyst og Ane Holsaae: "Ulighed i sundhed, socialt udsatte og fysioterapeutiske kompetencer”

2017

Linda Rasmussen: "Træning, kvalitet og patienttilfredshed - Udvikling af et spørgeskema om patienttilfredshed"

2016

Anna Overbeck og Charlotte Overgaard: "At lære at mærke og forstå kroppen - fodbold som intervention til retspsykiatriske patienter"

2015

Malene Pedersen og Tina Høgh Rasmussen: "Neuroplasticitet – et nyt rehabiliteringsfokus til kronisk apopleksi"

2014

Jessie Ann Attas Diggle, Sabrina Pihl og Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen: "Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese - fra tavshed til tale".

2013

Mikkel Tai Bisgaard og Klaus Bredsgaard: "Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen".

2012

Sara Frøkjær og Anna Livbjerg: "Brisement forcé efter total knæalloplastik – risikofaktorer og langtidsprognose".

2011

Karina Andreasen, Dorte Kielland Bildsøe og Hanne Madvig Nielsen: "Lyt til din krop” – hvordan forstår og anvender gravide begrebet?"

2010

Tanja Lærke Jensen, Tine Cederkvist Viskær og Maria Højland Petersen: "Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser".

2009

Anne Argir Falster, Camilla Søndergaard og Anne Marie Lundsgaard: ""Smertefuld ekscentrisk træning kan forbedre funktionen hos patienter med kronisk tendinopati i supraspinatus-senen".

2008

Christina Krogshede, Jeppe Nørgaard og Line Klemmensen: "

2007

Camilla Lærkegaard, Rikke Grud og Katrine Wendelboe Larsen: "Dårlig overensstemmelse mellem HUR balance platform og Bergs balanceskala til vurdering af ældres balance - Et overensstemmelsesstudie".

2006

Tabita Maria Christensen, Kristina Hauge Smith Hansen og Kamilla Kastfelt: "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse".

Helene Herlow Jensen, Lise Overgaard Jensen og Jeanette Præstegaard: "Tyrkiske indvandrerkvinders refleksioner over ”Den Motiverende Samtale” – seks kvalitative interviews med kvinder med diabetes type 2" (finalist)

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Vibeke Pilmark

Faglig redaktør
3341 4631