Danske Fysioterapeuters Bachelorpris

Danske Fysioterapeuters Bachelorpris tildeles hvert år den bedst vurderede artikel, skrevet på baggrund af et bachelorprojekt. Med prisen følger også 25.000 kr. til vinderen.

Danske Fysioterapeuters Bachelorpris har til formål at anerkende værdien af den store mængde viden, som produceres af studerende under uddannelse til fysioterapeuter.

Prisen blev første gang uddelt i 2006 og gives til bedst vurderede artikel, der er udarbejdet på baggrund af eget bachelorprojekt.

Prisen uddeles én gang årligt og er på 25.000 kr.

Deadline

Hvis du lige nu er i gang med dit bachelorprojekt, eller har afsluttet det tidligere på året, så kan du komme i betragtning til Bachelorprisen 2021 og de 25.000 kr., som følger med.

Deadline er 19. februar 2021.

Tre grunde til at deltage

Udover prisen på de 25.000 kr. giver Bachelorprisen også mulighed for:

  1. At bruge titlen som vinder af årets Bachelorpris, når du skal søge job,
  2. At få videreformidlet din viden i forbindelse med bachelorprojektet
  3. At få stor faglig anerkendelse, som du kan tage med dig, hvis du ønsker at videreuddanne dig og måske på sigt forske inden for området.

Hvem kan komme i betragtning?

Studerende, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, og som på forhånd har sikret sig, at bachelorprojektets resultater må publiceres på fysio.dk, kan komme i betragtning til prisen.

Det er muligt at deltage i Bachelorprisen samme år, som du afleverer dit bachelorprojektet og året efter.

Det er også muligt at deltage med artikler skrevet på baggrund af et tværfagligt bachelorprojekt. Fysioterapeuten skal være medlem i Danske Fysioterapeuter, og præmien kan kun udbetales til de(n) af forfatterne, der er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Artiklens udformning

Artiklen udarbejdes i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters manuskriptvejledning til De Studerendes Pris. Artiklen kan skrives på både dansk og engelsk.

Den færdige artikel indsendes elektronisk i henhold til de retningslinjer for indsendelse, der også er beskrevet i manuskriptvejledningen. Artiklen sendes til forsknings- og uddannelses konsulent, Michael Poulsen på mp@fysio.dk

Manuskriptvejledning til Bachelorprisen

Tjekliste til følgebrev og artikel

 

Prisoverrækkelse og publicering

Prisen på 25.000 kr. overrækkes oftest på vindernes tidligere uddannelsessted i forbindelse med dimissionen for forårets nyuddannede fysioterapeuter i juni måned.

Vinderartiklen vil også blive publiceret på fysio.dk.

Se tidligere års vindere

2020

Anders Sandemann, Mathilde Fibiger, Lone Lodahl og Jonna Knudsen: Balance Training in Groups for People with Mild to Moderate Disabling Parkinson’s Disease - A Feasibility Study

2019

Trine Grøbbek Hamborg: Faktorer af betydning for Fear og Falling hos ældre

2018

Anne Blikdal, Tommy Heyst og Ane Holsaae: "Ulighed i sundhed, socialt udsatte og fysioterapeutiske kompetencer”

2017

Linda Rasmussen: "Træning, kvalitet og patienttilfredshed - Udvikling af et spørgeskema om patienttilfredshed"

2016

Anna Overbeck og Charlotte Overgaard: "At lære at mærke og forstå kroppen - fodbold som intervention til retspsykiatriske patienter"

2015

Malene Pedersen og Tina Høgh Rasmussen: "Neuroplasticitet – et nyt rehabiliteringsfokus til kronisk apopleksi"

2014

Jessie Ann Attas Diggle, Sabrina Pihl og Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen: "Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese - fra tavshed til tale".

2013

Mikkel Tai Bisgaard og Klaus Bredsgaard: "Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen".

2012

Sara Frøkjær og Anna Livbjerg: "Brisement forcé efter total knæalloplastik – risikofaktorer og langtidsprognose".

2011

Karina Andreasen, Dorte Kielland Bildsøe og Hanne Madvig Nielsen: "Lyt til din krop” – hvordan forstår og anvender gravide begrebet?"

2010

Tanja Lærke Jensen, Tine Cederkvist Viskær og Maria Højland Petersen: "Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser".

2009

Anne Argir Falster, Camilla Søndergaard og Anne Marie Lundsgaard: ""Smertefuld ekscentrisk træning kan forbedre funktionen hos patienter med kronisk tendinopati i supraspinatus-senen".

2008

Christina Krogshede, Jeppe Nørgaard og Line Klemmensen: "

2007

Camilla Lærkegaard, Rikke Grud og Katrine Wendelboe Larsen: "Dårlig overensstemmelse mellem HUR balance platform og Bergs balanceskala til vurdering af ældres balance - Et overensstemmelsesstudie".

2006

Tabita Maria Christensen, Kristina Hauge Smith Hansen og Kamilla Kastfelt: "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse".

Helene Herlow Jensen, Lise Overgaard Jensen og Jeanette Præstegaard: "Tyrkiske indvandrerkvinders refleksioner over ”Den Motiverende Samtale” – seks kvalitative interviews med kvinder med diabetes type 2" (finalist)

Del eller udskriv siden

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671