Bachelorprisen 2020

Fire fysioterapeuter fra VIA University College, Campus Aarhus vinder Bachelorprisen 2020 for deres artikel om et individualiseret træningsforløb til personer med Parkinsons Sygdom. Forløbet er udviklet i forbindelse med deres bachelorprojekt og tager udgangspunkt i de europæiske kliniske retningslinjer på området.
Anders Sandemann, Mathilde Fibiger, Lone Lodahl og Jonna Knudsen vinder bachelorprisen 2020 for deres artikel om et individualiseret træningsforløb til personer med Parkinsons Sygdom. Foto: Jesper Voldgaard

I deres vinderartikel giver de fire fysioterapeuter Anders Sandemann, Mathilde Fibiger, Lone Lodahl og Jonna Knudsen et konkret bud på, hvordan de europæiske retningslinjer for Parkinsons sygdom kan omsættes til et brugbart træningsforløb.

De fire fysioterapeuter har med udgangspunkt i klinisk praksis og de europæiske anbefalinger testet brugbarheden af otte ugers træningsforløb med målet om at forbedre balancen hos målgruppen.

Nedsat balance og øget faldrisiko er hverdag for mange mennesker, der lider af Parkinsons sygdom. Træningsprogrammet er derfor udviklet med fokus på funktioner inden for basismobilitet, der udfordrer balancen. De europæiske kliniske retningslinjer understreger desuden vigtigheden af, at niveauet for balanceøvelserne er tilpasset individuelt til den enkelte deltager, og det tager træningsprotokollen også højde for.

Det viser sig, at det er muligt at tilbyde patienter med Parkinsons sygdom en evidensbaseret holdtræning, der udfordrer deres balance, og som samtidig er tilpasset den enkeltes niveau. Træningsprotokollen er brugbar på landets fysioterapiklinikker, hvor programmet også kan indpasses i klinikkernes nuværende tilbud om holdtræning.

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet, der ligger til grund for vinderartiklen, blev gennemført på VIA University College, Campus Aarhus, hvor de fire forfattere Anders Sandemann, Mathilde Fibiger, Lone Lodahl og Jonna Knudsen dimitterede fra i januar 2019.

11 patienter med en gennemsnitsalder på 72 år gennemførte de fire fysioterapeuters nyudviklede træningsforløb til forbedring af balance på otte uger. Patienterne trænede én time to gange om ugen på hold, ledet af fysioterapeuter på tre forskellige klinikker i Region Midtjylland.

Læs interviewet med de fire forfattere i Fysioterapeuten

Se vinderartiklen

Hent træningsprotokollen

Del eller udskriv siden