De Studerendes Pris 2006

I foråret 2006 blev en ny tradition skudt i gang med kåringen af den allerførste vinder af De Studerendes Pris nogensinde. Prisoverrækkelsen fandt sted på på Danske Fysioterapeuters Fagfestival d. 23. marts 2006.

De Studerendes Pris er stiftet af Danske Fysioterapeuters Forskningsfond og har til formål at styrke fagets generelle faglige profil ved at anspore nyuddannede fysioterapeuter til at udvikle og formidle deres viden videnskabeligt.

Fremover vil Forskningsfonden hvert forår præmiere den eller de nyuddannede fysioterapeuter, der skriver det aktuelle års bedste videnskabelige artikel på baggrund af eget bachelorprojekt, med 25.000 kroner og publicering af artiklen i professionelt layout på en række af Danske Fysioterapeuters mest besøgte hjemmesider.

I 2006 gik prisen til Tabita Maria Christensen, Kristina Hauge Smith Hansen og Kamilla Kastfelt fra CVU Syd i Næstved for deres artikel "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse". På baggrund af et empirisk case-study i Greve Kommune sætter artiklen, spørgsmålstegn ved kvaliteten af den Sansemotoriske Undersøgelse som screeningsmetode af børns motoriske færdigheder.

Læs vinderartiklen i 2006 "Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og Den Sansemotoriske Undersøgelse"

Læs finalistartiklen "Tyrkiske indvandrerkvinders refl eksioner over Den Motiverende Samtale"

Del eller udskriv siden