De Studerendes Pris 2007

Øget posturalt svaj målt på en elektronisk balanceplatform, siger ikke nødvendigvis noget om balancen. Det viser resultaterne fra et bachelorprojekt, der vandt De Studerendes Pris 2007. Læs vinderartiklen og bachelorprojektet.

Der er i de senere år publiceret flere studier, der tager for givet at der er en sammenhæng mellem postural svaj og dårlig balance. Men meget tyder på, at der ikke nødvendigvis er den sammenhæng.

Fysioterapeuterne Camilla Lærkegaard, Rikke Grud og Katrine Wendelboe Larsen valgte som studerende, at de i deres bachelorprojekt  ville sammenligne resultaterne fra test på balanceplatform og Bergs balanceskala. Resultaterne har de formidlet i en artikel, der netop er blevet kåret som vinder af De Studerendes Pris 2007.

Manglende overensstemmelse

Camilla Lærkegaard, Rikke Grud og Katrine W. Larsen inkluderede 55 forsøgspersoner i deres projekt. De inkluderede var over 65 år og kom fra Odense kommunes ældretræningshold. Forsøgspersonerne blev testet med Bergs Balanceskala og på HUR balanceplatform. Bergs Balanceskala består af 14 individuelle opgaver, der afspejlet hverdagsaktiviteter. Den elektroniske balanceplatform HUR er en kraftmåler, der registrerer testpersonens posturale svaj.

Camilla Lærkegaard, Rikke Grud og Katrine Wendelboe Larsen fandt frem til, at der ikke som forventet var den sammenhæng mellem posturale svaj og resultaterne fra Bergs balanceskala, som de havde forventet. De opfordrer derfor fysioterapeuter til at stille sig kritiske overfor studier, der har undersøgt balancen på balanceplatforme.

HUR balanceplatform måler posturale svaj, som kun er en del af det, at kunne holde balancen, fortæller de tre prisvindere i et interview i Fysioterapeuten. De mener ikke fysioterapeuter på nuværende tidspunkt kan bruge HUR balanceplatform til at teste balancen, men at platformen kan benyttes i forskningssammenhænge og til at skabe sjov og variation i træningen.

Læs vinderartiklen

Læs bachelorprojektet

Del eller udskriv siden