Bachelorprisen 2017

Vinderen af Bachelorprisen 2017 blev fysioterapeut Linda Rasmussen fra University College Sjælland, Campus Næstved. Hun har udviklet et spørgeskema til at afdække patienttilfredshed hos indlagte på en afdeling for neurorehabilitering.

I artiklen "Træning, kvalitet og patienttilfredshed - Udvikling af et spørgeskema om patienttilfredshed" problematiserer Linda Rasmussen, at patienter på neurorehabiliteringsafsnittet på Næstved Sygehus kan have svært ved at udtrykke deres tilfredshed bl.a. grundet afasi. Hun forsøger at imødekomme den udfordring ved at udvikle et spørgeskema til denne målgruppe.

Læs vinderartiklen

Skemaet udviklet af Linda Rasmussen

Læs interview med Linda Rasmussen

Del eller udskriv siden