Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienterne har fået en stemme

Årets bachelorpris går til Linda Rasmussen, der har udviklet et spørgeskema til at vurdere patienternes tilfredshed med genoptræningen. Hendes vinderartikel beskriver processen, hvor hun inddrog både patienter og terapeuter.
Mange patienter på neurohabiliteringsafsnittet på Næstved Sygehus har afasi og har derfor svært ved at give udtryk for deres ønsker og behov. Det forsøger Linda Rasmussen at imødekomme med sit nye spørgeskema. Foto: Thomas Steen Sørensen

Fysioterapeut Linda Rasmussen har vundet årets bachelorpris for en artikel om udviklingen af et spørgeskema til vurdering af patienters tilfredshed med genoptræning hos ergoterapeuter og fysioterapeuter. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Linda Rasmussen bachelorprojekt fra 2016.

Hvor Linda Rasmussens bachelorprojekt omfatter både en litteraturgennemgang, uddybning af anvendte forskningsmetoder og en detaljeret redegørelse for de forskellige faser i udviklingen af spørgeskemaet, er der i vinderartiklen udelukkende fokus på selve processen med at udvikle spørgeskemaet. Projektet blev gennemført på neurorehabiliteringsafsnittet på Næstved Sygehus, hvor Linda Rasmussen var i praktik under uddannelsen, og derfor er det nyudviklede spørgeskema tilpasset de patienter, der er indlagt på dette afsnit til genoptræning.

Disse patienter har ifølge Linda Rasmussen ofte svært ved at kommunikere og give udtryk for deres ønsker og behov i forbindelse med de ofte meget lange rehabiliteringsforløb, de skal igennem.

”Mange har afasi, er svære at forstå og er lang tid om at formulere sig. Jeg har i udviklingen af spørgeskemaet søgt at give stemme til denne gruppe for at blive klogere på deres oplevelse af kvalitet i genoptræningen. Deres vurdering af forløbet kan bruges af ergoterapeuter og fysioterapeuter til at tilpasse rehabiliteringen til patienternes behov”, siger Linda Rasmussen til Fysioterapeuten.

Patienter og terapeuters bud på kvalitetsindikatorer

Linda Rasmussen tog ved projektets start kontakt til den specialeansvarlige fysioterapeut i neurorehabiliteringsafsnittet. Hun fik arrangeret, at Linda Rasmussen fik mulighed for at observere arbejdsgangene på afdelingen og deltage i terapeuternes møder. Derefter interviewede hun terapeuterne og en gruppe patienter for at finde frem til, hvad de mente var væsentligt for et vellykket genoptræningsforløb i afdelingen. Disse kvalitetsindikatorer blev samlet til fem hovedtemaer, der danner udgangspunktet for de 21 spørgsmål, som spørgeskemaet består af.

Det foreløbige spørgeskema blev herefter testet på en mindre gruppe patienter. Var der spørgsmål, som patienterne eller terapeuterne savnede eller ikke forstod, blev de revideret i den endelige udgave.

I interviewet efter besvarelsen af spørgeskemaet uddybede patienterne deres svar. De forklarede blandt andet, at de havde brug for, at terapeuterne forstod at fejre de sejre, som patienterne oplevede undervejs.

”Disse patienter har ikke altid lyst til at komme til træning og kan være svære at hive ud af sengene. Patienterne fortalte, at det var vigtigt for deres motivation, at terapeuterne var gode til at få etableret en god stemning, når de trænede og hejste flaget, når de gjorde fremskridt”, siger Linda Rasmussen. De fortalte også, at de havde oplevet skiftende terapeuter, som der spørges om i spørgeskemaet, men at de ikke så det som et problem.

”Fysioterapeuterne kan bruge patienttilfredshedsmålingerne til løbende at forbedre kvaliteten. De vil med faste målinger hurtigt kunne se, hvor der er behov for forbedringer, og hvor tilbuddet lever op til patienternes forventninger, og de derfor ikke behøver at gøre noget”, siger hun. 

Selvom det færdige spørgeskema er testet på patienter, kræver det yderligere test og validering på en større gruppe patienter fra et andet sygehus, før det er klar til at blive brugt på andre sygehuse. Linda Rasmussen håber, at andre studerende har lyst til at påtage sig denne opgave i deres bachelorprojekter.

Neurorehabiliteringen på Næstved Sygehus overvejer på nuværende tidspunkt at implementere spørgeskemaet på afdelingen.

 

 

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar