Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mere lighed, tak

"Bekæmpelse af ulighed i sundhed er en fælles opgave for virksomheder, organisationer, civilsamfundet og ikke mindst politikerne, der sætter rammerne for samfundet", siger formand Tina Lambrecht.

Uligheden i sundhed er steget de seneste 25 år. De dårligst uddannede mænd lever i gennemsnit 10 år kortere end mænd med lange uddannelser. Mennesker med ufaglært arbejde har fire gange større risiko for at miste jobbet, hvis de får diabetes eller en hjertesygdom. Og borgere med psykiske lidelser og handicaps har dårligere helbred end resten af befolkningen.

Det er baggrunden for at Danske Fysioterapeuter sammen med en række andre organisationer har valgt at oprette Forum for Lighed i Sundhed. Vi ønsker simpelthen at få mere politisk fokus på problemstillingerne.

Der er flere grunde til, at vi ønsker mere lighed. Ulighed giver dårligere liv, både fysisk, psykisk og socialt, for en stor gruppe af befolkningen. Det er uretfærdigt, at der i praksis ikke er let og lige adgang til sundhedsydelserne, som der står i sundhedsloven. Og så er ulighed en økonomisk belastning for samfundet.

Derfor har vi udarbejdet 10 anbefalinger, som skal sætte fokus på ulighed i sundhed og få politikere på Christiansborg og i regioner og kommuner til at tage deres del af ansvaret.

Vi anbefaler blandt andet, at der kommer mere fokus på det fysiske arbejdsmiljø for at undgå nedslidning og muskel-skeletlidelser. 2 ud af 3 kortuddannede, eksempelvis slagteriarbejdere, brolæggere og social- og sundhedsassistenter, har smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller andre led. I 2010 kostede muskel-skeletlidelser samfundet 18,2 milliarder kroner.

Vi peger på, at byer og boligområder skal indrettes på en måde, så det bliver lettere og sjovere at bevæge sig og skabe kontakt og samvær med andre mennesker. Eksempelvis ved at sørge for, at der kommer flere parker og grønne områder, flere fodgængervenlige kryds og bedre gang- og cykelstier.

Og så anbefaler vi at gøre en særlig indsats for at give børn en god start på livet. Vi ved, at den tidlige udvikling er vigtig for barnets sundhed i voksenlivet, og at to ud af tre børn har motoriske problemer, når de starter i folkeskolen. Børn med motoriske problemer har vanskeligere ved at skrive, læse og regne, har færre skolekammerater og starter ofte ikke på en ungdomsuddannelse.

Der findes ikke en enkel løsning på, hvordan vi kan få mindre ulighed. Der er nemlig mange forhold, som spiller ind. Uddannelse, indkomst, beskæftigelse, bolig, arbejdsmiljø og sociale forhold er, sammen med den enkeltes livsstil, alle faktorer, som har en betydning.

Derfor er det heller ikke kun sundhedsvæsenet og den enkelte borger, der har ansvaret for at gøre noget ved problemet. Bekæmpelse af ulighed i sundhed er en fælles opgave for virksomheder, organisationer, civilsamfundet og ikke mindst politikerne, der sætter rammerne for samfundet.

Det er vores budskab, som sammen med de 10 meget konkrete anbefalinger, forhåbentlig kan være med til at vende skuden. For selv om det ikke er nogen let opgave, ved vi af erfaring, at det kan lade sig gøre at skabe mere lighed. Det er i stort omfang et spørgsmål om hvorvidt viljen er til stede.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer