Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et fysioterapeutisk touch på teknologien

Henning Langberg, ny direktør i Copenhagen Healthtech Cluster, vil styrke fysioterapien ved hjælp af nye digitale løsninger. Det skal ske ved et tættere samarbejde mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet.
Foto: Thomas Steen Sørensen

Snart vil fysioterapeuter i hospitalsvæsenet give deres patienter holdundervisning via Skype. Virksomheder som Trefor Telecare har nemlig udviklet it-udstyr, der giver mulighed for at modtage holdundervisning hjemme i stuen via deres smart-tv eller computer. Lyder det som en billig og dårlig erstatning for god, gammeldags fællestræning? I mange tilfælde vil svaret være ja. Men da en gruppe svagelige KOL-patienter fra Bispebjerg Hospital for nylig testede it-udstyret hjemme i deres egne stuer, steg fremmødet signifikant. Ifølge Copenhagen Healthtech Clusters evaluering af forløbet skyldes det, at når patienterne slap for den udmattende transport til hospitalet, kunne de bedre overskue træningen, selvom den foregik på langdistancen.

Nye digitale opfindelser vil gøre deres indtog i sundhedssystemet de kommende år og ændre måden, fysioterapeuter arbejder på. Hvis de bliver udviklet af fagfolk med respekt for fagets hands-on-tilgang, kan de blive uvurderlige hjælpemidler. Det mener professor Henning Langberg, der netop er tiltrådt som direktør for Copenhagen Healthtech Cluster. Derfor er hans mission at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet, der udvikler den nye teknologi, og sundhedsvæsenet, der skal bruge den. ”Vi har kun set begyndelsen af den teknologiske udvikling”, siger han.

Professorhatten passer også direktøren

Direktør og professor Henning Langberg har arbejdet med sundhedsløsninger fra flere vinkler gennem sin karriere. Han er oprindeligt uddannet fysioterapeut, har en kandidat i humanfysiologi og humanbiologi fra Københavns Universitet, har arbejdet som biokemiker for Novo Nordisk, været med til at opbygge Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, er ph.d. og dr.med. Og så har han ved siden af startet en række private sundhedsvirksomheder, et karrierespor, som han sidste år supplerede med en MBA i strategi og virksomhedsledelse.

Karrieren kulminerede, da han i 2012 blev udnævnt som Danmarks første professor i rehabilitering ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Her har han igennem de sidste fem år opbygget forskningsenheden Copenrehab, som har forsket i rehabilitering, innovation og sundhedsteknologi. Et arbejde, han fortsat har ansvaret for, men som nu suppleres af et fuldtidsjob som direktør. Driften af forskningsenheden og den daglige kontakt med de 24 tilknyttede ph.d.- og master-studerende, vil derfor blive varetaget af en nyudpeget, daglig leder. På spørgsmålet om, hvorvidt der bliver tale om en nedprioritering af forskningen i rehabilitering, svarer Henning Langberg benægtende.

Tværtimod ser han mange perspektiver i den nye konstellation.

”Jeg mener, at vores forskning skal ud og gøre en forskel. Inden for universitetsverdenen går der traditionelt mange år fra forskningsresultater bliver publiceret, til de bliver omsat til løsninger, der kan tages i brug i den kliniske virkelighed. I Copenhagen Healthtech Cluster kommer jeg til at samarbejde med virksomheder, der hurtigere kan løfte opgaverne. På den måde styrker professorhatten mit arbejde som direktør og omvendt,” siger han.

Samarbejde mellem udviklere og brugere

Copenhagen Healthtech Cluster er etableret af Region Hovedstaden for at skabe vækst for virksomheder, der arbejder med sundhed i regionen. Samtidig er målet, at Copenhagen Healthtech Cluster skal føre til mere og bedre sundhed for danskerne. Arbejdet består i at hjælpe med at skabe et godt samarbejde mellem dem, der skal bruge løsningerne i sidste ende, nemlig patienter, borgere, sygehuse, kommuner og private klinikker, og producenterne af løsningerne. Henning Langberg ser derfor et stort potentiale i at hjælpe virksomhederne med at få adgang til de danske sundhedsdata.

”Der ligger store potentialer for fremtidig vækst og forbedret sundhed i at forstå mønstre og finde løsninger gennem anvendelse af sundhedsdata. Det kan vise sig at blive et fremtidigt styrkeområde for dansk lifescience” siger Henning Langberg.

Et andet stort fokusområde bliver at hjælpe kommuner og regioner med at sætte ord på deres konkrete behov og kommunikere det videre til de virksomheder, der kan løfte opgaven. Derfor har Copenhagen Healthtech Cluster netop indgået en aftale med 12 kommuner om at blive testmiljøer inden for forskellige områder, hvor producenterne kan afprøve nye produkter og IT-løsninger.

Patienterne falder fra

Gennem de sidste fem år har Henning Langberg i regi af forskningsenheden Copenrehab undersøgt en række rehabiliteringsindsatser til såvel ældre borgere som patienter med kroniske sygdomme. Men mange patienter møder ikke op til behandlingen i kommunen eller falder fra undervejs. En stor del af patienterne fortsætter heller ikke med at være fysisk aktive og fastholde sunde vaner efter behandlingen.

”Vi ved, at fysisk aktivitet vil forebygge og afhjælpe mange symptomer for langt de fleste sygdomme. Desværre gør patienter ikke altid, som fysioterapeuten ønsker. Vi må derfor tilpasse behandlingen, så patienten motiveres til at deltage. Ellers får vi ikke langvarig effekt. Fremtidens sundhedsløsninger skal skræddersyes, så de passer til den enkeltes behov” siger Henning Langberg.

Han peger derfor på nødvendigheden af at komme patienterne i møde med nye, mere fleksible og mere individuelle tilbud. Her kan ”velfærdsteknologiske løsninger” blive en del af løsningen. Som for eksempel mobile bevægelsessensorer, som tillader fysioterapeuten at følge og kommentere sine patienters hjemmetræning via en app på smartphonen og andre interaktive løsninger, hvor fysioterapeuten kan vejlede sine patienter i en hverdagssituation.

Fysisk nærkontakt bliver ikke overflødig

KOL-patienterne på Bispebjerg Hospital, som blev nævnt i begyndelsen af denne artikel, var så glade for fælles holdtræning via Skype, at de efterfølgende oprettede en online madklub med hinanden. Fysioterapeuten, der trænede dem, noterede en overraskende høj fremmødeprocent på hele 86 procent for patienter, som traditionelt er udfordret af manglende kræfter. Den nye træning krævede kun en fungerende internetforbindelse og en skærm til hver patient, stillet til rådighed af kommunen.

Men er de digitale løsninger gode nok, når standardindstillingen er at behandle alle ens? Nej, ikke endnu, mener Henning Langberg, som understreger, at der derfor er behov for at involvere fysioterapeuter og andre fagfolk i udviklingen af den nye teknologi.

”Hvis vi ignorerer, hvordan mennesker og deres kroppe fungerer, udvikler vi en teknologi, som ikke fungerer i virkeligheden. En trænings-app med hjemmeøvelser kan være god til de patienter, der er teknologi-interesserede i forvejen, eller som er selvkørende og mangler et lille skub. Men andre patienter har brug for fysisk kontakt eller for at træne sammen med andre,” siger han.

Nye veje for fysioterapeuter

Derfor tror Henning Langberg ikke, at robotter og apps vil udkonkurrere fysioterapeuterne hverken på kort eller lang sigt. Tværtimod kan de give mulighed for at målrette behandling til svage KOL-patienter, travle småbørnsforældre og alle dem, der har brug for en ny tilgang til hjemmeøvelserne. I hvert fald hvis teknologien bliver udviklet i samarbejde med nogen, der har forstand på fysioterapifaget. Det er dét, han arbejder på at skabe rammerne for i Copenhagen Healthtech Cluster. Men hans håb er også, at fysioterapeuterne selv tager tråden op.

”Der bliver uddannet rigtig mange fysioterapeuter lige nu, og ikke alle vil komme ud til klassiske jobs i fysioterapien. Det bedste, der kan ske, er, hvis de udnytter chancen til at arbejde med faget på en ny måde. Måske ved at starte virksomhed eller supplere med en IT-uddannelse. De nye løsninger skal udtænkes af mennesker, der ved noget om kroppen. Så der kommer et fysioterapeutisk touch på teknologien,” siger han.

 

Del eller udskriv siden
6 kommentarer