Bachelorprisen 2018

Vinderne af Bachelorprisen 2018 blev fysioterapeuterne Anne Blikdal, Tommy Heyst og Ane Holsaae fra University College Metropol. De har undersøgt, hvilke kompetencer fysioterapeuter, der arbejder med socialt udsatte, skal have.
På billedet ses Tommy Heyst, fysioterapeut i rehabiliteringen, Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune, Ann Blikdal, fysioterapeut på Amager Hospital, Lungemedicinsk afdeling. Ane Holsaae, som har været med til at skrive vinderartiklen, var på en længere rejse, da interviewet blev produceret og medvirker derfor ikke i interviewet her. Hun er ansat på Træningscenter Fortunen. Foto: Joachim Rode.

I artiklen "Ulighed i sundhed, socialt udsatte og fysioterapeutiske kompetencer” beskriver de tre prisvindere Anne Blikdal, Tommy Heyst og Ane Holsaae, deres undersøgelse af, hvilke kompetencer fysioterapeuter, der arbejder med socialt udsatte, mener er nødvendige for at kunne hjælpe bedst muligt.

De har identificeret seks vigtige kompetencer:

  • Tålmodighed
  • Vedholdenhed
  • Engagement
  • Rummelighed
  • Kreativitet
  • Kendskab til de socialt udsattes bio-psyko-social situation.

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet, der ligger til grund for vinderartiklen, blev gennemført på professionshøjskolen Metropol. Lektor Bodil Wiberg Larsson var vejleder på projektet. 

Læs vinderartiklen (pdf)

Læs interview med vinderne

Del eller udskriv siden