De Studerendes Pris 2011

De Studerendes Pris gik i 2011 for første gang til en kvalitativ artikel baseret på et projekt om gravides forståelse af den gængse sundhedsfaglige anbefaling "lyt til din krop" i forbindelse med fysisk aktivitet.

For første gang i de seks år, Danske Fysioterapeuter har afholdt priskonkurrencen "De Studerendes Pris", er valget i år faldet på en kvalitativ artikel som vinder.

Artiklen er skrevet af Karina Andreasen, Dorte Kielland Bildsøe og Hanne Madvig Nielsen, der dimitterede fra fysioterapeutuddannelsen på UC Syddanmark i Esbjerg i januar 2011 med et fælles bachelorprojekt om gravides forståelse af den gængse sundhedsfaglige anbefaling "lyt til din krop" i forbindelse med fysisk aktivitet.

 


Projektet viser, at ellers raske kvinder bruger udsagnet til at reducere deres fysiske aktivitetsniveau og dermed går glip af de fordele, der faktisk  er at hente ved fysisk træning, også under en graviditet.

Efter de afsluttende eksamener i januar skrev de tre nyuddannede på kort tid deres projekt om til den artikel til De Studerendes Pris 2011, der altså bryder med 5 års tradition for kvantitative vinderartikler og gør op med en udbredt forestilling om, at kvalitativ forskning ikke kan formidles så kort og præcist, som konkurrencen kræver det.

Stolthed i Syddanmark

Karina Andreasen, Dorte Kielland Bildsøe og Hanne Madvig Nielsen er samtidig de første vindere af De Studerendes Pris fra fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. Det fejrer hele UC Syddanmark d. 23. juni 2011 i forbindelse med dimissionen for det seneste hold nyuddannede, hvor Danske Fysioterapeuters regionsformand i Region Syddanmark, Brian Errebo-Jensen også deltager for at overrække præmien på 25.000 kroner.

Del eller udskriv siden