Bachelorprisen 2014

Årets vindere af Bachelorprisen 2014 blev Jessie Ann Attas Diggle, Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen og Sabrina Maj Pihl med artiklen ”Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese – fra tavshed til tale” skrevet på baggrund af et kvalitativt bachelorprojekt fra University College Sjælland, Campus Næstved.

Bachelorvinderne 2014. Fra venstre: Jessie Ann Attas Diggle, Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen og Sabrina Maj Pihl. Foto: Henrik Frydkjær.

Vinderartiklen, skrevet på baggrund af bachelorprojektet, ”Inddragelse af seksualitet i den fysioterapeutiske anamnese – fra tavshed til tale” har til formål at hjælpe fysioterapeuter med at tale om seksualitet.

Konkret værktøj til at inddrage seksualitet i behandling

I artiklen gør Jessie Ann Attas Diggle, Tania Elena Munoz Bro-Jørgensen og Sabrina Maj Pihl rede for, hvordan de via litteratursøgning, interview med eksperter inden for sexologi, et pilotinterview og et fokusgruppeinterview med fysioterapeuter i klinikken har udviklet en model for en anamnese, der giver fysioterapeuter nogle konkrete værktøjer til at inddrage seksualiteten i behandlingen.

Overrækkelse af pris

Bachelorprisen på 25.000 kr. blev overrakt af Danske Fysioterapeuters regionsformand Lise Hansen i forbindelse med årets dimissionsfest på University College Sjælland, Campus Næstved den 27. juni. Det er kun anden gang siden prisens oprettelse i 2006, at den gives til en kvalitativ artikel. Det er også anden gang, at vinderne kommer fra fysioterapeutuddannelsen på UCSJ, Campus Næstved.

Del eller udskriv siden