De Studerendes Pris 2008

For at forebygge knæskader i håndbold er det nødvendigt at integrere forebyggelsen i træningen. Det er vigtigt, at der startes så tidligt som muligt i de aktives karriere, mener de tre fysioterapeuter, der vandt årets Studerendes Pris.


Prisen gik til tre fysioterapeuter, der har gennemført deres uddannelse på Fysioterapeutuddannelsen i København.

Enhver håndboldklub med respekt for sig selv bør lade specifik forebyggende træning stå med flammeskrift i deres værdigrundlag". Sådan indledte Birgitte Kure, næstformand i Danske Fysioterapeuter, sin tale ved overrækkelsen af De Studerendes Pris 2008 i forbindelse med dimissionsfesten på Fysioterapeutuddannelsen i København.

Prisen gik til en artikel, der beskriver et studie af effekten af neuromuskulær træning til at forebygge knæskader i håndbold. Studiet viste, at der ikke kan ses en effekt af 15 minutters neuromuskulær opvarmning på håndboldspilleres kontrol af knæet umiddelbart efter. Der skal formentlig en mere målrettet og gentagende træning til for at påvirke de neuromuskulære forhold, mener de tre prisvindere, Christina Krogshede, Jeppe Nørgaard og Line Klemmensen.

Læs vinderartiklen
Læs hele bachelorprojektet

Mange knæskader i håndbold 

Baggrunden for det præmierede studie er de mange skader, der ses i håndbold. Det viser sig desuden, at kvindelige håndboldspillere er ekstra udsatte for knæskader. Christina Krogshede er selv aktiv håndboldspiller og kender skadesproblematikken. Hun har spillet i Slagelse DT, men starter efter sommerferien i Randers HK og var med på holdet, da det danske landshold kvalificerede sig til håndbold-EM i Makedonien i december i år.

Hvor meget skal der til?

Hvor meget - eller hvor lidt kan man klare sig med for at forebygge skader, er der mange idrætsaktive, der ønsker svar på. Mange synes ifølge de tre prisvindere, at den skadesforebyggende træning er kedelig. "Hvis kun 15 minutter var nok, ville det være dejligt", siger de et interview til Fysioterapeuten. Men så let går det desværre ikke. Der skal mere til. "Vinderartiklen er dermed med til at understrege betydningen af den fysioterapeutiske indsats i forebyggelsen af idrætsskader og ligger i forlængelse af flere anerkendte forskeres anbefalinger", sagde Birgitte Kure ved prisoverrækkelsen.

En opfordring til Håndboldforbundet

Undersøgelsen viser, at fysioterapeuter bør have en større indflydelse på prioriteringen af den skadesforebyggende træning, var Birgitte Kures budskab. "Det vil i det lange løb tjene klubberne bedst. Samfundsøkonomisk kan det betale sig. Lad fysioterapeuter hjælpe klubberne til i højere grad at tænke i spillernes helbred", sagde Birgitte Kure.

Interview i Politiken

I en artikel i Politiken d. 24. og 25. juni 2008 uddyber Christina Krogshede baggrunden for bachelorprojektet. Hun giver udtryk for, at trænerne skal blive bedre til at gøre skadesforebyggelsen til en integreret del af håndboldtræningen. Også næstformand i Danske Fysioterapeuter Birgitte Kure understreger i Politiken betydningen af at tænke forebyggelse i håndbold.

Ansætter nyuddannede for at spare penge

Kritikken rammer ved siden af, mener to håndboldtrænere som Politiken har talt med. De oplever, at der bliver gjort meget for at undgå, at spillerne får skader, og at fysioterapeuter har vide beføjelser i klubberne.

Formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Fagorum for Idrætsfysioterapi Tommy Frisgaard Øhlenschlæger og Niels Erichsen er enige med de tre prisvindere om, at sundhedspersonalet ikke prioriteres højt nok i klubberne. For at spare penge ansættes ofte nyuddannet personale, men det dur ikke, mener Tommy Frisgaard Øhlenschlæger og Niels Erichsen. "Der er forskel på en tømrer, der har været uddannet i tyve år, og en, der lige er blevet svend", siger Niels Erichsen til Politiken.

Del eller udskriv siden