Bachelorprisen 2015

Vinderen af Bachelorprisen 2015 blev fysioterapeuterne Malene Pedersen og Tina Høgh Rasmussen fra Professionshøjskolen Metropol. De har et nyt rehabiliteringsfokus til kronisk apopleksi, som har stort potentiale for patienternes genoptræning.

I artiklen ” Neuroplasticitet – et nyt rehabiliteringsfokus til kronisk apopleksi” gør Malene Pedersen og Tina Høgh Rasmussen rede for, hvordan holdtræning og individuelle hjemmeopgaver under stadig progression kan resultere i mærkbare fremskridt for kroniske apopleksipatienter. Pilotstudiet viser gode virkninger på bl.a. patienternes funktionsniveau og livskvalitet.

Læs vinderartiklen

Læs interview med vinderne

Del eller udskriv siden