Bachelorprisen 2019

Vinder af Bachelorprisen 2019 er Trine Grønbek Hamborg, som er dimitteret fra Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved. Hun har undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for fear of falling hos ældre.
Fysioterapeut Trine Grønbek Hamborg vinder Bachelorprisen 2019 for sin artikel om, hvilke faktorer der har betydning for fear of falling hos ældre. Foto: Sisse Stroyer

I sin vinderartikel har fysioterapeut Trine Grønbek Hamborg beskrevet resultaterne af en interviewundersøgelse af fem kvinder, der tidligere er faldet. Målet med undersøgelsen var at finde frem til faktorer, der har betydning for de ældres frygt for at falde, og hvordan frygten påvirker deres hverdag.

Kun få af de ældre havde talt en sundhedsprofessionel om deres frygt for at falde og miste deres selvstændighed.

Det viser sig, at fysisk træning ikke mindsker frygten for at falde, og det er derfor vigtigt, at man i faldforebyggelsen også har fokus på de ældres mestringsstrategier.

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet, der ligger til grund for vinderartiklen, blev gennemført på Professionshøjskolen Absalon.

Der er to forfattere til bachelorprojektet: Christina Fog Larsen og Trine Grønbek Hamborg. Sidstnævnte valgte at skrive en artikel på baggrund af projektet og indsende den til bachelorprisen 2019.

Vejleder på projektet var lektor, ph.d.-studerende Sanel Teljigovic fra Professionshøjskolen Absalon.

Læs interview med Trine Grønbek Hamborg i Fysioterapeuten

Se vinderartiklen

Se bachelorprojektet

Del eller udskriv siden