Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tålmodighed er den vigtigste kompetence

Fysioterapeuter kan gøre en stor forskel for socialt udsatte, men det kræver særlige egenskaber. De tre vindere af Bachelorprisen 2018 har undersøgt, hvad det er, der skal til.
De tre studerende fik inspiration til emnet under et studiebesøg i Norge, hvor de besøgte et gadehospital og et fængsel. Anledningen var et nordisk projekt om inkludering af marginaliserede grupper i samfundet. Projektet skulle undersøge, hvordan man motiverer fysioterapeuter til at arbejde med udsatte. På billedet ses Tommy Heyst og Ann Blikdal. Ane Holsaae, som også har været med til at skrive vinderartiklen, var på en længere rejse, da interviewet blev produceret og medvirker derfor ikke i interviewet her. Foto: Joachim Rode

Det kræver tålmodighed. Det er også vigtigt at være vedholdende, at have engagement, rummelighed, kreativitet og evnen til at forstå socialt udsattes bio-psyko-sociale situation. De kompetencer er helt essentielle for fysioterapeuter, der vil arbejde med hjemløse, stofmisbrugere, psykisk syge og andre mennesker, der lever på kanten af samfundet.

Til gengæld kan man som fysioterapeut nå langt og gøre en forskel for den enkelte borgers livskvalitet og selvværd. Sådan lyder konklusionen på den artikel, der er vinder af årets Bachelorpris 2018. 

”Problemet med social ulighed er massivt. Der er virkelig mange, der har det svært, og det spænder over en bred palet af mennesker. Men vi er overbeviste om, at vi som fysioterapeuter kan noget, som er brugbart og effektfuldt. Selvom socialt udsatte ikke opsøger sundhedsvæsenet, så har de et ligeså stort ønske om at være sunde som alle andre,” siger Tommy Heyst, som sammen med Ann Blikdal og Ane Holsaae har skrevet vinderartiklen ”Ulighed i sundhed, socialt udsatte og fysioterapeutiske kompetencer.”

Vinderartiklen bygger på deres bachelorprojekt, som undersøger hvilke kompetencer der skal til, når fysioterapeuter arbejder med socialt udsatte.

De studerende interviewede fire fysioterapeuter, som arbejder med udsatte samfundsgrupper og har derigennem fundet frem til de seks kompetencer, der er de vigtigste i arbejdet.

De seks kompetencer er tålmodighed, vedholdenhed, engagement, rummelighed, kreativitet og kendskab til og forståelse for de socialt udsattes bio-psyko-sociale situation.

Tag en kop kaffe og giv dig tid

Ann Blikdal har ligesom sine medstuderende erfaringer med frivilligt socialt arbejde, og hun har været i praktik projektet OMBOLD - fodboldholdet for hjemløse. Derfor kan hun nikke genkendende til mange af interviewpersonernes erfaringer.

”I min praktik på fodboldholdet var der en deltager, der vrikkede om og troede, at benet var ved at falde af. Så kunne jeg berolige ham med, at det havde jeg set før, og at det ville blive bedre i løbet af et par uger. Tålmodighed er nok den allervigtigste kompetence, man skal besidde, hvis man vil arbejde med socialt udsatte. Man må give sig tid til at lytte. De har brug for at blive beroliget og føle sig trygge,” siger hun.

En anden vigtig faktor er vedholdenhed. For det kan tage lang tid at få implementeret en tradition omkring fysioterapi i miljøer, som ikke er vant til faget. Det kan f.eks. være på et herberg.

”Så må man sætte sig ned og drikke en kop kaffe med dem i fem minutter. Fysioterapeuter, der vil engagere sig i det her område må forstå, at bare fordi det ikke lykkes første gang, betyder det ikke, at der ikke er et behov,” siger Ann Blikdal.

Sæt målet i øjenhøjde

Målgruppen er ikke nem at nå, men når kontakten først er etableret, er det vigtigt, at terapeuten sætter realistiske mål for den enkelte. Om det så er at komme hjem fra hospitalet eller selv gå ned af trappen og hente øl i kiosken. Fysioterapeuterne skal arbejde efter de udsattes egne mål.

”Du får ikke en stofmisbruger til at smide sprøjten eller en alkoholiker til at stoppe med at drikke efter seks gange fysioterapi, men den vedholdende relation skaber små ryk i hverdagen. Solstrålehistorierne er sjældne, men mindre kan også gøre det. Som en deltager fra Ombold sagde en dag, han mødte op i nyt fodboldtøj efter et par gange med fodbold: - Nu er jeg ikke kun alkoholiker, nu er jeg også fodboldspiller,” fortæller Tommy Heyst.

Vil også være sunde

Mennesker, der lever på kanten af samfundet, opsøger sjældent selv sundhedsvæsenet, men Tommy Heyst understreger, at selvom man er socialt udsat, så vil man gerne være sund. Derfor er det vigtigt at være opsøgende og tilbyde et åbent forum, hvor hjemløse kan komme forbi.

Tommy Heyst mener, at det her i landet går den forkerte vej med at etablere tilbud, der tager højde for de udsattes behov.

”De har samme idealer, men mangler ressourcerne. Derfor er der brug for nogle anderledes tiltag. Det er vigtigt at forstå, hvis man gerne vil have mere lighed i sundhed, men det kræver en investering,” siger Tommy Heyst.

Vil gerne så et frø

Ifølge de tre vindere af bachelorprisen er der et kæmpe potentiale for fysioterapien i arbejdet med socialt udsatte. De håber derfor på, at artiklen kan åbne andres øjne op for området. Hvis fysioterapeuter engagerer sig, kan man måske få samfundet med og bruge fysioterapien i forebyggelsen af ulighed i sundhed.

”Der er en kæmpe samfundsmæssig økonomisk gevinst, hvis vi kan få flere fysioterapeuter i felten. Fysioterapeuter har engagementet og vil være dygtige til arbejdet,” siger Tommy Heyst.

Udover det samfundsmæssige perspektiv peger de tre studerende på, at der også rent fagligt er gevinster i arbejdet med de udsatte, som har mange spændende muskuloskeletale problematikker.

”De har ofte mange muskuloskeletale skader, som er interessante ud fra et fagligt perspektiv. Der er mange problemstillinger at tage fat på,” siger Ann Blikdal.

At vinde prisen for årets bachelorprojekt betyder meget for begge.

”Bachelorprisen er et fagligt boost og en dejlig anerkendelse. Det viser, at der er andre der synes, at området er spændende og relevant, og det giver mig mod på at arbejde videre med området og måske undersøge muligheden for et kandidatprojekt,” siger Ann Blikdal.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar