Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning styrker hukommelse ved demens

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger ældre demente plejehjemsbeboeres oplevelse af at deltage i funktionelt træningsprogram med høj intensitet.

Baggrund

Personer med demens er ofte fysisk inaktive og har en øget faldrisiko og dermed risiko for frakturer. Højintensitetstræning har vist sig at have en gavnlig effekt på ganghastighed, balance, styrke i UE samt forsinke tab af ADL-funktioner til personer med demens. Det vides dog ikke, hvordan personer med demens oplever træningen.

Formål

At undersøge ældre demente plejehjemsbeboeres oplevelse af at deltage i funktionelt træningsprogram med høj intensitet.

Metode

21 plejehjemsbeboere i Sverige blev inkluderet og udførte træningen, der bestod af forskellige individuelt tilrettelagte højintensitetsøvelser typisk på 8-12 RM for at at forbedre ADL-funktioner og dagligdagsgøremål, såsom at rejse sig fra en stol og gå på trapper. Deltagerne var >65 år, havde behov for personstøtte i mindst 1 ADL-funktion og havde en MMSE-score >10.

Resultater

Gennem interviewanalyser med deltagerne, umiddelbart efter træningssessionerne, blev der i studiet fundet 4 gennemgående temaer: 1. Træning er krævende, men overkommelig. 2. Træning giver nydelse og styrke. 3. Træning vækker kropsminder. 4. Samværet giver komfort, glæde og opmuntring.

Konklusion

Studiet understreger den positive betydning af træning til ældre, med moderat til svær demens, bosiddende på plejehjem. Samtidig belyser studiet den glæde, de ældre oplever ved at træne. Deltagerne var i stand til at træne, de forstod, at det var nødvendigt at træne hårdt og progrediere for at forbedre fysisk og mental velvære. Selv om deltagerne ikke altid kunne huske øvelserne, vil træningen lagres som kropslige minder, som kunne motivere deltagerne til at fortsætte træningen. Der skal lægges vægt på træning i små grupper, at øvelserne tilpasses og at opmuntre og stimulere til genopdagelse af glemte kropslige muligheder.

Perspektivering

Der er behov for yderligere studier for at belyse, hvordan forskellige træningsmodaliteter og tilgange kan opmuntre og stimulere personer med demens til fortsat træning.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar