Danske Fysioterapeuters Pris

Danske Fysioterapeuters Pris uddeles til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle faget, professionen eller foreningen.

Danske Fysioterapeuters Pris har som formål at hædre, anerkende og fremme kvalitet og udvikling indenfor det fysioterapeutiske fagområde.

Prisen er på 50.000 kr. og uddeles til en fysioterapeut, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt og har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller foreningen.

Hvem kan få prisen?

Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstilles til prisen. Prisen uddeles uafhængig af eventuel tidligere støtte.

Et bedømmelsesudvalg nedsat af hovedbestyrelsen vurderer indstillingerne fra medlemmerne, og hovedbestyrelsen udpeger prismodtageren på baggrund af dette. Prismodtageren får direkte besked.

Se forretningsorden for Danske Fysioterapeuters Pris' bedømmelsesudvalg

Se administrativ vejledning til uddeling af Danske Fysioterapeuters Pris

Sådan indstiller du en fysioterapeut til prisen

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille en fysioterapeut til at modtage Danske Fysioterapeuters Pris.

Indstillingen skal indeholde:

  • Motivering af indstilling (max. 1 A4 side).
  • CV for den person, du indstiller.
  • Bilag med andre relevante oplysninger.

Se fundats for Danske Fysioterapeuters Pris

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656