Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter skal hjælpe personer med funktionsnedsættelse ud i naturen

BACHELORPRISEN // Manglende tro på, at man kan komme ud i naturen, er en væsentlig barriere hos personer med fysisk funktionsnedsættelse. Det konkluderer vinderne af årets bachelorpris, Christina Faartoft, Nikolai Slot Bach-Svendsen, Aske Linde Mikkelsen og Benjamin Juul fra Via University College.
Fra venstre: Aske Linde Mikkelsen, Benjamin Juul, Christina Fartoft og Nicolai Slot-Bach-Svendsen Foto: Jesper Voldgaard.

Hvad var rammen for jeres bachelor?

Vi ville gerne undersøge naturens betydning for krop og psyke hos personer med fysisk funktionsnedsættelse. Vi hørte tilfældigt gennem vores netværk, at turistorganisationen VisitVejle havde fået midler til at undersøge, hvordan naturen kan gøres mere tilgængelig for alle. Men de havde ikke en klar fornemmelse for, hvad de skulle forbedre. Der kom vi ind i billedet. Vi fik et samarbejde i stand og besluttede at tage udgangspunkt i et sø- og vådområde, Kongens Kær, der ligger i gåafstand fra Vejle.

Hvordan greb I det an?

Vi gennemførte kvalitative interviews med fire informanter, som alle havde fysiske funktionsnedsættelser. Desuden bad vi dem vurdere Kongens Kær med evalueringsredskabet Place Standard Tool.

Hvad kunne informanterne fortælle jer?

De var alle erfarne brugere af naturen, men de pegede på, at en væsentlig forhindring for at komme ud i naturen er troen på egne evner. Der er nok en forforståelse af, at det er ydre omstændigheder, der afholder personer med funktionsnedsættelse fra at komme ud i naturen, men informanterne lod også pilen pege på dem selv: At det er vanskeligt selv at finde motivation til at komme ud i naturen.

Hvad sagde informanterne om de fysiske rammer i Kongens Kær?

De pegede på, at der i Danmark generelt er gode adgangsforhold, men der mangler de sidste ti procent. Med hensyn til Kongens Kær kunne vi på baggrund af observationerne fortælle VisitVejle, at der nogle steder er stejle hældninger, smalle stier, blødt underlag, trappetrin og nogle steder manglende sikkerhed, f.eks. på en smal gangbro.

Hvad kan få flere personer med funktionsnedsættelse til at benytte naturen?

To af informanterne var inspireret af rollemodeller. Én havde for eksempel hørt om Jacob Riis, der besteg Norges højeste bjerg på trods af en funktionsnedsættelse. Fysioterapeuter vil kunne vise artikler med rollemodeller, der har gjort noget megasejt ude i naturen til trods for en funktionsnedsættelse. Desuden kan fysioterapeuter facilitere grupper, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden og lære af hinandens erfaringer.

Hvad kan fysioterapeuter ellers bidrage med?

Fysioterapeuter skal være med til at understøtte troen på egne evner – det vi kalder self-efficacy. Hvis vi kan flytte deres indstilling, har vi ifølge vores informanter fjernet den væsentligste forhindring for, at de kommer ud i naturen.

Udover det kan fysioterapeuter helt lavpraktisk formidle kendskab til, hvor der er gode tilgængelige naturområder. Ofte ved personer med funktionsnedsættelse ikke, hvor de skal tage hen. Hvis fysioterapeuten efter en behandling siger: “Hvis du har lyst til at tage ud i naturen, så ved jeg, at der er et rigtig godt område her,” har vi fjernet en barriere.