Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kortlægning af skader skal fastholde gymnaster

FORSKNING PÅ VEJ // Mange gymnaster stopper på grund af skader. Charlotte Anker-Petersen vil undersøge, hvilke risikofaktorer der er, og om øvelser kan forebygge skaderne.
Charlotte Anker-Petersen. Ph.d.-studerende ved SORC-C, Institut for Ortopædisk Kirurgi, Hvidovre Hospital. Foto: Linda Johansen.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i skader inden for gymnastikdisciplinen Teamgym, som er et miks mellem rytme og spring. Det er den største og mest populære gymnastikform i Danmark. Men foreningerne har udfordringer med at fastholde gymnasterne. Mange stopper på grund af skader – blandt de 13-19-årige piger er det 19 procent – og det er alt for mange. Vi ved også, at mange har smerter, men vi kender ikke omfanget. I Jumpsmile-projektet vil vi kortlægge skaderne, deres omfang og de risikofaktorer, der er.

Hvordan gør I?

Vi har spurgt 666 gymnaster, i alderen 10 til 30 år, om deres smerter og skader i løbet af to sæsoner i spørgeskemaer og SMS. Vi har også udført mere end 1500 telefoninterviews for at få uddybende informationer om skaden. Hvis de havde en skade i underekstremiteten i tre uger eller mere, blev de indkaldt til en klinisk undersøgelse. Det gjorde vi for at undersøge, om der var en sammenhæng med vækstproblematikker. De forveksles nemlig ofte med almindelige seneoverbelastningsskader, hvor behandlingstilgangen er en anden.

Hvad håber du kommer ud af forskningen?

De studier, vi laver nu, skal gerne munde ud i konkrete interventioner i form af øvelser, som kan lægges ind i træningen. De skal være sjove og gymnastikrelaterede, og forhåbentlig vil de gøre en forskel for antallet af skader og smerter for gymnasterne fremover. Så mit håb er, at forskningen kan bidrage til bedre forebyggelse og behandling af gymnastikskader, så flere fastholdes i sporten.