Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Flere typer træning virker lige godt

Træning anbefales til behandling af hofteartrose, men det har været uvist, hvilken type træning der er bedst. En forskergruppe fra Aarhus Universitet har derfor sammenlignet effekten af neuromuskulær træning, som bl.a. bruges i GLA:D-forløb, med effekten af progressiv styrketræning.

Forskerne inkluderede 160 deltagere med hofteartrose og fordelte dem i to grupper, der trænede enten neuromuskulær træning eller progressiv styrketræning. Begge grupper trænede en time to gange om ugen i 12 uger. 

Resultaterne viser, at træningsformerne virker lige godt. De to træningsgrupper øgede begge antallet af gange, de kunne rejse sig fra en stol på 30 sekunder, og alle fik forbedret styrke og funktion.

I artiklen, som er frit tilgængelig, beskrives og vises de træningsprogrammer, der er anvendt i studiet. Forfatterne anbefaler, at patientens præferencer og det tilgængelige udstyr bidrager til valg af træningsmetode.

Kilde: Kjeldsen T et al. Progressive Resistance Training or Neuromuscular Exercise for Hip Osteoarthritis: A Multicenter Cluster Randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 2024 May;177(5):573-582.

Find artiklen og det supplerende materiale om træningsprogrammerne 

Læs pressemeddelelse fra Aarhus Universitet

Træning kan måske hjælpe

Delte mavemuskler (rectus diatase) forekommer hyppigt blandt gravide kvinder og efter fødslen. Mange kvinder opsøger vejledning og hjælp fra fysioterapeuter, men effekten af behandlingerne er usikker. En forskergruppe har derfor samlet den nuværende viden på området. De gennemgik 16 studier med i alt 698 kvinder med delte mavemuskler, som modtog en behandling, der indebar en form for træning af mavemusklerne.

Resultaterne viser, at træning af mavemusklerne førte til en lille reduktion af diastasen på 0,43 cm i gennemsnit, sammenlignet med ingen eller passiv behandling. Det er en meget lille effekt, men man kan konkludere, at mavetræning i hvert fald ikke er skadelig. Derfor anbefaler forskerne, at fysioterapeuter ordinerer maveøvelser for at forbedre styrke, funktion og for positive psykologiske effekter.

Kilde: Benjamin DR. et al. Conservative interventions may have little effect on reducing diastasis of the rectus abdominis in postnatal women – A systematic review and meta-analysis. Physiotherapy. 2023 Jun;119:54-71.

Læs abstrakt

Sygdomsopfattelsen påvirkes af sundhedsprofessionelle

Mennesker med kroniske smerter i nakken føler sig ofte fanget med et komplekst problem, der konstant kræver opmærksomhed og er svært at komme ud af. Det viser et hollandsk studie, der har undersøgt sygdomsopfattelsen hos patienter med nakkesmerter ved at interviewe 20 patienter. De var, eller havde alle været, i et forløb hos en fysioterapeut.

Deltagerne havde primært en biomedicinsk forståelse af deres lidelse, som f.eks. kunne være, at den skyldtes en anatomisk fejl eller skade. De havde en bredere forståelse af, hvorfor smerterne blev kroniske, f.eks. pga. stress, meget arbejde ved skærm eller lignende.

Patienternes sygdomsopfattelse var i høj grad påvirket af de sundhedsprofessionelle, de havde været i kontakt med.Hvis den sundhedsprofessionelle f.eks. havde givet en biomedicinsk forklaring på smerten, som en diskusprolaps eller artrose, så påvirkede det patienternes sygdomsforklaring.

Det var vigtigt for deltagerne at forstå årsagen til deres smerte, og denne forståelse påvirkede, hvordan de håndterede smerterne. Forfatterne understreger derfor, at klinikere bør bruge en biopsykosocial tilgang og ikke give en rent biomekanisk forklaring på smerterne. Dermed understøttes en bedre mulighed for, at patienterne kan håndtere deres smerter.

Kilde: Kragting, M. et al. Illness perceptions in people with chronic and disabling non-specific neck pain seeking primary healthcare: a qualitative study. BMC Musculoskelet Disord 25, 179 (2024).

Læs den frit tilgængelige artikel