Danske Fysioterapeuters Etiske Råd skal arbejde med professionsidentitet

Hovedbestyrelsen har netop godkendt et nyt fokusområde for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd. Rådet skal i den kommende 2-årige periode fokusere på professionsidentitet.

Hovedbestyrelsen godkendte på hovedbestyrelsesmødet den 24. august, at professionsidentitet bliver det nye fokusområde for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd.

Rådet har dermed fået til opgave at sætte den fysioterapeutiske selvforståelse under lup i perioden 2021-2023.

Fokus på professionsidentitetens foranderlighed

Med det nye fokusområde ønsker Etisk Råd at sætte fokus på, hvordan fysioterapeuters identitet forandres, udvides og indskrænkes løbende. Rådet vil derfor drøfte, hvor og hvordan det kommer til udryk, og hvad der er og bør være styrende for identitetens udvikling.

Professionsidentitet vil udgøre et paraplyemne for Etisk Råd, der ligeledes vil arbejde med emner som:

  • Opgaveglidning
  • Social ulighed i sundhed
  • Hvad – og hvem – der definerer det sunde liv.

Et råd med nye og kendte ansigter skal løfte emnet

Hovedbestyrelsen nedsatte i april 2021 et nyt Etisk Råd, der skal varetage Danske Fysioterapeuters etiske interesser i de kommende år.

Der var et stort ansøgerfelt til rådets fire ledige pladser, og den store interesse for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd vækker glæde hos rådets formand, Brian Errebo-Jensen:

”Vi ser den store interesse for Etisk Råd som et tydeligt signal fra medlemmerne om, at etik er vigtigt. Etik er et element, som fylder i fysioterapeuters dagligdag, og Corona har uden tvivl også spillet en rolle i forhold til vores etik og udfordret vores praksis, bl.a. ift. nye og forandrede arbejdsopgaver og -processer. I Etisk Råd byder vi den store interesse velkommen, og vi vil gerne invitere alle interesserede fysioterapeuter til at deltage i og bidrage til den etiske debat sammen med rådet.”

Et Etisk Råd for medlemmerne

Det nye fokusområde er vedkommende for alle fysioterapeuter, og emnet falder i tråd med Etisk Råds ønske om i højere grad at involvere foreningens medlemmer i de etiske drøftelser. Brian Errebo-Jensen uddyber:

”Vi vil gerne være et Etisk Råd for vores medlemmer og medvirke til at skabe rum og plads til, at vi sammen kan reflektere over vores profession og praksis samt de etiske dilemmaer, som det rummer. Derfor håber vi, at medlemmerne vil deltage i debatten og være med til at drøfte bl.a. professionsidentitet.”

Læs mere om Danske Fysioterapeuters Etiske Råd

Del eller udskriv siden
0 kommentarer