Debatten kom vidt omkring på årskonferencen for tillidsrepræsentanter

Omkring 160 veloplagte tillidsrepræsentanter deltog i årskonferencen for tillidsrepræsentanter. Formålet var at blive klogere på opgaveudvikling og fremtidens arbejdsmarked.
Der blev debatteret opgaveudvikling og faglighed, her med et panel bestående af tidl. formand Tina Lambrecht, Vita Kathrine Bisgaard, TR på Aarhus universitetshospital, Katja Milling, FTR for psykiatrien region Hovedstaden samt Rune Andersen, FTR fra Esbjerg. Nicolai Robinson, Danske Fysioterapeuter, var moderator. Foto: Sofia Mølgaard.

Tillidsrepræsentanterne har en ganske særlig rolle hos Danske Fysioterapeuter. De gør et kæmpe stykke arbejde for fagforeningen, for medlemmerne og for faget generelt. Derfor var det med stor fornøjelse, at formanden for TR-rådet, Kirsten Ægidius, bød velkommen til årskonference for ca. 160 tillidsrepræsentanter fra hele landet den 18. og 19. november.

Det overordnede emne på årets TR-konference var opgaveudvikling og fremtidens arbejdsmarked for fysioterapeuter.

Så hvad var formålet?

Konferencens primære formål var at give deltagerne en nuanceret viden indenfor emnerne, således at tillidsrepræsentanterne kan formidle viden om emnerne lokalt og udvise handlekraft på de mange forskellige arbejdspladser, som både er kommunale, regionale, statslige og private.

Danske Fysioterapeuter havde på vegne af TR-rådet valgt at invitere specialister med forskellige vinkler på emnerne, og de bidrog til en nuanceret forståelse.

Tillidsrepræsentanterne fik herefter mulighed for at debattere med hinanden såvel som med den politiske ledelse i form af repræsentanter fra hovedbestyrelsen og regionsformændene.

Eksperter fra nær og fjern

Michael Beck fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd fortalte om tendenser i sundhedsvæsenet. Michael tog udgangspunkt i den fysioterapeutiske hverdag, og hans fokus var derfor på, hvordan fysioterapeuter kan få en bredere rolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvor fagligheden muligvis kan bringes i spil på helt nye måder.

Filosoffen Anders Fogh Jensen var på banen i forhold til, hvordan fysioterapeuterne og tillidsrepræsentanterne kan være med til at forme fremtiden, og hvordan de forandringer, der ligger forude, kan bringe muligheder med sig. Anders tog udgangspunkt i, hvordan forandringer og tilpasninger er vigtige i forhold til at vedblive med at have indflydelse, og hvad disse tilpasninger betyder for det enkelte individ.

Endelig var chefanalytiker hos Danske Fysioterapeuter Niels Erik Kaaber Rasmussen på podiet. Han kom med et bud på, hvad det betyder for arbejdsmarkedet, at der er en stabil tilvækst af nyuddannede fysioterapeuter. Han illustrerede et fremtidsscenarie, hvor tilvæksten af fysioterapeuter er stigende. Dette understøtter vigtigheden af arbejdet for at tydeliggøre bredden på den fysioterapeutiske faglighed, således at behovet for fysioterapeuter ligeledes stiger proportionelt.

Politikerne lytter

Opgaveudvikling og fremtidens arbejdsmarked for fysioterapeuter er store emner, og dermed kan de også være svære at forholde sig til.

Det var imidlertid en prioritet, at årskonferencen skulle skabe rammerne for, at tillidsrepræsentanterne kunne dele de udfordringer og oplevelser på området, som de møder i dagligdagen med andre tillidsrepræsentanter og foreningens politikere. Der var således gjort plads til, at tillidsrepræsentanterne kunne debattere og fortælle om deres forskellige virkeligheder til foreningens politikere, som lyttede.

Konstitueret formand Brian Errebo-Jensen er enig i, at det havde stor værdi, at hovedbestyrelsen og regionsformændene fik mulighed for at lytte og gå i dialog med tillidsrepræsentanterne:

”Debatten kom vidt omkring, og det var meget udbytterigt at høre alle fortællingerne ”ude fra virkeligheden”. De fortællinger og den generelle debat skaber et rigtig fint afsæt for det videre politiske arbejde på området.”

Fordi viden skaber muligheder

Tillidsrepræsentanterne er i dagligdagen ofte den repræsentant fra Danske Fysioterapeuter, som medlemmerne møder. Derfor er det også vigtigt, at de er opdateret med den nyeste viden, og det er Danske Fysioterapeuters rolle at sikre dette.

På den baggrund præsenterede TR-rådet forskellige initiativer, som der arbejdes på. Eksempelvis arbejdes der på en kompetenceprofil for mentorordninger og webinarer, som er særligt rettet mod tillidsrepræsentanter og de udfordringer, som de står med. Derudover er nyhedsmailen et godt redskab til at få viden ud til tillidsrepræsentanterne, og denne er også moderniseret for nylig.

Var det tiden værd?

Evalueringerne fra årskonferencen for tillidsrepræsentanter er netop kommet, og der er generelt stor tilfredshed med konferencen. Flere fremhæver i tilbagemeldingerne, at konferencen har givet dem inspiration og gå-på-mod, som kan anvendes i deres virke som tillidsrepræsenter.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer